Tilbakeslagsventiler, balkong og terrasse avløp, spesielle løsninger

Generelt

Tilbakeslagsventiler, balkong og terrasse avløp, spesielle løsninger

Viega tilbakeslagsventiler

For fækalieholdige og ikke-​fækalieholdige spillvannsvannrør, godkjent iht. DIN EN 13564 og under kontinuerlig kvalitetskontroll

Tilbakeslagsventilerfor bruk i fækalieholdige spillvannsrør iht. DIN EN 13564

Tilbakeslagsventiler for bruk i ikke-​fækalieholdige spillvannsrør iht. DIN EN 13564

Høyvannsikring utført som en vannlås.

Tilbakeslagsventiler utført som gulvavløp.

Programmet er supplert med enkle tilbakeslagsventiler for praksisorienterte løsninger samt rengjøringsrør.

Miljøvennlig PP (polypropylen). Dette materialet er det ideelle valget for avløpsvann.

Bruksområde for tilbakeslagsventiler
Iht. EN 12056‑4 og DIN 1986‑100 skal avløpssteder under tilbakeslagsnivået under visse betingelser, beskyttes mot tilbakestrømning fra kloakk ved hjelp avtilbakeslagsventil iht. EN 13564‑1.
Hvis det er usikret avløpssteder under tilbakeslagsnivået kan, kjelleroversvømmelser med skade, forurensning og påfølgende risiko for sykdom bli konsekvensen. Det som avgjør om et avløpsobjekt ligger over eller under tilbakeslagsnivået,er den rolige vannstanden i vannlåsen.
På avløpssteder over tilbakeslagssnivået, er det ingen fare for tilbakestrømning. Under tilbakeslagsnivå bør det bare være avløpsobjekter som er strengt nødvendig på dette stedet.

Kravene til tilbakeslagsventil er beskrevet i standardene DIN EN 13564‑1 og DIN EN 1986‑3.
Det skal foretas vedlikehold to ganger i året og kontroll en gang i måneden.
Alle Viega tilbakeslagsventiler er under kontinuerlig kvalitetskontroll iht. DIN EN 13564‑1
Med tilbakeslagsventilen bestemmes produktvalget av spillvannstypen som renner i strømningsretningen over tilbakeslagssikringen i retning mot kloakken.

Det skilles mellom:
 • fekaliefri kloakk - for eksempel fra dusjer eller vaskemaskiner (gråvann). Alle Viega tilbakeslagsventiler egnet for bruk i gråvann.
 • fekalieholdig kloakk som inneholder avføring - for eksempel fra urinaler eller toaletter (svart vann). Viega tilbyr Grundfix Plus Control for bruk i svart vann.


Legg merke til bruk
Materialene som brukes er laget for belastninger i hjemmet. Derfor gjelder følgende begrensninger:
 • I husholdningen må det bare slippes ut normalt spillvann via vannlåsen, og det varme vannet må bare kort nå 95 ° C
 • Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler til å fjerne blokkeringer i rørene
 • Overflatene må bare rengjøres med milde vaskemidler


Viega balkong og terrasse avløp
Balkong og terrasse avløp er beregnet for bruk på balkonger, terrasser og uisolerte små takflater.
 • Balkong og terrasse avløp 100 mm
 • Godkjent iht. DIN EN 1253, under kontinuerlig kvalitetskontroll
 • Miljøvennlig PP (polypropylen)
 • De nevnte avløpskapasiteter svarer til en oppdemningshøyde på 20 mm over risten (iht. DIN EN 1253)


Tekniske funksjoner
 • Systemmål 100 mm
 • Drenering kapasitet maks. 1,1 l / s
 • Innvendig diameter DN50 og DN70
 • Riststørrelse 94x94 mm
 • Rist av rustfritt stål materialenr. 1.4301
 • Tetningsflens for opptak i tettningsbanen/tilhørende pakning
Vise mer
Tilbakeslagsventiler, balkong og terrasse avløp, spesielle løsninger