Reverser Reverser

Gasskoblinger

Generelt

Gasskoblinger av metall. Alle komponenter har høy termisk motstand (HTB) og er kontrollert for tetthet. Direkte kombinerbar med alle Viega presskoblingssystemer for gass. Mulig med ytterligere kombinasjoner med tilkobling av G-, R- og Rp-​gjenge.

Merking
Produsent, rørdimensjon, parti, gul runding ved pressende

 • Vise mer
  Presskobling med SC‑Contur
  Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.
  Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder med trykkluft eller inertgasser:
  min. lufttrykk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. lufttrykk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Tetningselementer
  HNBR (hydrogenert akrylnitrilbutadiengummi), gul, ferdig montert

  Dimensjon
  D½ –2, størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

  Verktøy
  Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyenes fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

  bruksområder
  Gasser i henhold til DVGW-​arbeidsark G 260

  Merknad
  Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å trykke videre eller på Viega nettstedet.

  Standarder og godkjenninger
  Gasskoblinger kontrollert og godkjent iht. DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbeidsblad G 600).
  Alle komponenter iht. DIN 3537‑1 har høy termisk motstand (HTB) og er i samsvar med sikkerhetskonseptet til DVGW.

  Driftsbetingelser for gass- og LPG-​installasjoner
  driftstemperatur -20°C til +70°C (-4 °F til +158 °F)
  driftstrykk max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  driftstrykket ved HTB krav 650°C (1202 °F)/30 minutter max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

  Materialer Presskoblinger
  Rødgods
  messing
  støpejern
  stål
  rustfritt stål

  Forbehold om endringer og feil!
  De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

  Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som støtte.

Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring