Megapress

Generelt

Megapress

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av ulegert stål 1.0308 for svarte, sinkbelagte, industrielt lakkerte og pulverlakkerte stålrør i henhold til DIN EN 10255 og DIN EN 10220 / DIN EN 10216‑1 samt DIN EN 10220 / DIN EN 10217‑1.

Presstilkobling
Megapress-presstilkoblinger er laget av stål 1.0308 med et eksternt galvanisert sink-​nikkel-​belegg.
Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW arbeidsblad W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger i trykkområde 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass fra 22 hPa–0,3 MPa.

Merking
Svart punkt, svart rektangel med symbol ”Ikke for drikkevannsinstallasjoner”
Pakninger
EPDM, svart (etylenpropylendienmonomergummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-​løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

Dimensjoner
D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50);
utvendig rørdimensjon38,0 (DN32); utvendig rørdimensjon 44,5 (DN40); utvendig rørdimensjon 57,0 (DN50)
D=Utvendig rørdiameter i henhold til EN 10255

Bruksområder
Lukkede varmesystemer
Lukkede kjøle- og varmekretser
Trykkluftanlegg
Industri- og anleggsbygg
Brannslukke- og sprinkleranlegg
Systemer for tekniske gasser (på forespørsel)

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold
 • Driftstemperatur maks. 110 °C (EPDM)
 • Driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)

Merk
Megapress er egnet for
 • Brannslukker- og sprinkleranlegg krever minimum veggtykkelse 2,6 mm og maksimal veggtykkelse 3,3 mm
 • ved rør i henhold til DIN EN 10220 / DIN EN 10216‑1 / DIN EN 10217‑1
  rørrekke 1: D3/8-D2
  rørrekke 2: utvendig rørdimensjon 38,0; utvendig rørdimensjon 57,0
  rørrekke 3: utvending rørdimensjon 44,5
Megapress-systemet er ikke egnet for
 • Forbrenningsgasser i henhold til DVGW arbeidsblad G 260
 • Drikkevannsinstallasjoner og andre åpne systemer (med unntak av modell 4213.2)

Merk
Begrensninger ved bruk i varmeanlegg
Følg informasjonen i VDI 2035 og DIN EN 12828!

Megapress-deler må bare anvendes sammen med de deler som hører til systemet.

Beskyttelse mot utvendig korrosjon
Presstilkoblingene er beskyttet optimalt mot korrosjon med et høyverdig sink-​nikkel-​belegg – for eksempel ved kondens i kjølesystemer.
Røret som brukes bør beskyttes med egnet korrosjonshemmende tiltak – følg informasjonen fra produsenten.
Rør og koblinger bør isoleres likt i samsvar med allment anerkjente regler for isolering.

Bruk av pressverktøy
Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner
Presstilkoblinger og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: viega.com/downloads
Vise mer
Megapress

Nedlastinger

Z-dimensions  (1)
Pocket Guides  (1)
Praktisk håndbok  (1)
Brosjyre  (2)
Katalog  (2)
Sertifikater  (8)