Reverser Reverser

Megapress

Generelt

Strømningsoptimert presskoblingssystem av ulegert stål 1.0308 med et utvendig galvanisert sink/nikkel-​belegg for svarte galvaniserte, industrielt lakkerte og pulverlakkerte stålrør. presskobling med skjærering av rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Merking
Produsent, rørdimensjon, parti, svarte punkter på pressende, sort firkant med symbol "Ikke godkjent for drikkevannsinstallasjoner", oransje/svart klistermerke avtagbar som pressindikator

 • Vise mer

  Megapress  Presskobling med SC‑Contur
  Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.
  Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder med vann, trykkluft eller inertgasser:
  min. vanntrykk: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. vanntrykk: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. lufttrykk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. lufttrykk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Tetningselementer
  EPDM (etylen propylen diengummi), profilpakning, svart, ferdig montert

  Dimensjon
  D⅜–2, Utvendig Ø 38.0 (DN32), Utvendig Ø 44.5 (DN40), Utvendig Ø 57.0 (DN50), størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

  Verktøy
  Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyenes fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

  bruksområder
  Industri- og anleggsteknikk
  Lukkede kjøle- og varmesystemer
  Trykkluftanlegg
  Brannslukke- og sprinkleranlegg (følg påkrevd minimum og maksimum veggtykkelse)
  System for tekniske gasser (forespørsel påkrevd)

  Merknad
  Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å trykke videre eller på Viega nettstedet.

  Standarder og godkjenninger
  Egnet for stålrør iht. EN 10255, EN 10220 / EN 10216‑1, EN 10220 / EN 10217‑1.
  Ved bruk i varmeanlegg må VDI-​direktivet 2035 og DIN EN 12828 følges.
  Uegnet for brenngasser iht. DVGW-​arbeidsblad G 260 og drikkevannsinstallasjoner samt andre åpne systemer (med unntak av modell 4213.2 godkjent for drikkevann).

  Driftsbetingelser
  driftstemperatur max. 110°C / 230 °F
  driftstrykk max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

  Materialer Presskoblinger
  Stål 1.0308
  Silisiumbronse: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

  Beskyttelse mot ekstern korrosjon
  Presskoblinger er optimalt beskyttet mot korrosjon med et sink/nikkel-​belegg – f.eks. ved kondensvann i kjøleanlegg.
  Rørene som benyttes, må beskyttes med en egnet korrosjonsbeskyttelse – følg produsentinformasjonen.
  Rør og rørkobling må tilsvarende isoleres iht. allment aksepterte tekniske regler.

  Forbehold om endringer og feil!
  De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

  Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som støtte.

Nedlastinger

Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring