Reverser Reverser

Prestabo

Generelt

Strømingsoptimert presskoblingssystem med presskobling av ulegert stål 1.0308. Utvendig elektrogalvanisert (blå kromatert). Presskobling for beskyttelse av tetningselementer utstyrt med en sylindrisk rørføring. presskobling fra d64,0 med skjærering av rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Rørene er beskyttet med beskyttelseshetter. Presskraften ligger foran og bak vulsten. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Systemrør av ulegert stål 1.0308 (E235)
Utvendig elektrogalvanisert (blå kromatert).
Passer for varme-, sol- og kjølesystemer.

 • Vise mer
  PP-​belagt systemrør laget av ulegert stål 1.0308 (E235)
  Utvendig elektrogalvanisert (blå kromatert).
  utvendig med plastbelegg polypropylen (pp) i hvit (RAL 9001) omhyllet.
  Passer for varme-, sol- og kjølesystemer.

  Systemrør av ulegert stål 1.0215 (E220)
  utvendig og innvendig sendzimir-​galvanisert.
  Egnet for sprinkler- og trykkluftanlegg.

  Merking
  Produsent, rørdimensjon, parti, rød runding ved pressende, Symbol »Ikke godkjent for drikkevannsinstallasjoner«, røde linjer på rørene, rød rørplugg, hvit rørplugg (sendizimir-​galvanisert), oransje klistermerke avtagbar som pressindikator fra d64,0


  Prestabo  Presskobling med SC‑Contur
  Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.
  Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder:
  min. vanntrykk: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. vanntrykk: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. lufttrykk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. lufttrykk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Tetningselementer
  EPDM (etylenpropylen diengummi), svart, ferdigmontert

  Dimensjon
  d12–108,0, størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

  Verktøy
  Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyenes fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

  bruksområder
  Lukkede kjøle- og varmesystemer
  Industri- og anleggsteknikk
  Sprinkleranlegg (sendzmir galvanisert rør)
  Trykkluftanlegg (sendzimir galvanisert rør)
  Solenergianlegg med flatkollektorer
  Solenergianlegg med vakuumsamlere (kun med FKM tetning)

  Merknad
  Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å trykke videre eller på Viega nettstedet.

  Standarder og godkjenninger
  Presskoblingssystem med presskoblinger og rør iht. DIN EN 10305‑3.
  Ved bruk i varmeanlegg må VDI-​direktivet 2035 og DIN EN 12828 følges.

  Driftsbetingelser med EPDM-​tetning
  driftstemperatur max. 110°C / 230 °F
  driftstrykk max. 1,6 MPa (PN16) / 16 bar / 232 PSI

  Materialer Presskoblinger
  Stål 1.0308

  Lagring og transport
  For å kunne sikre plettfri kvalitet hos Prestabo-rør må følgende punkter overholdes ved transport og lagring:
  Emballasje- og beskyttelsesfolie (kun hos PP-​mantlede rør) må først fjernes like før bruk.
  Røredene må være lukket med beskyttelseskapper ved leveringen.
  Ikke lagre rør direkte på undertak.
  Røroverflater må ikke tildekkes med beskyttelsesfolie eller plast.
  Ikke trekk rør over ladekanter ved lading og lossing.

  Beskyttelse mot ekstern korrosjon
  Prestabo-rør og -presskoblinger er utvendig beskyttet med en galvanisering.
  Ved kontakt med fuktighet (kondensvann, nedbør under konstruksjonsfasen, vaskevann og vannsprut etc.) eller korroderende byggematerialer (sparkelmasse, avrettingslag etc.), kan dette sinklaget imidlertid ikke tilby noen permanent beskyttelse mot utvendig korrosjon. følgende beskyttelsestiltak anbefales:
  Bruk av isolasjonsslanger med lukkede celler ved omhyggelig tetting av alle støt- og skjærkanter med egnet sammenliming.
  De lagte rørledningene gis fuktighetstetning med skillefolie i gulvoppbygg.
  Legging av rørledningene utenfor områdene som er utsatt for fuktighet.
  Ved hyppig rengjøring av gulvet med vann og/eller rengjørings-/desinfeksjonsmidler, f.eks. i eldre- og pleieboliger, samt sykehus, skal synlige radiatortilkoblinger fra gulvet unngås; veggtilkoblinger letter rengjøringsarbeidene og utelukker ytterligere korrosjonsfare.
  Ved radiatortilkoblinger fra gulvet skal en faglig korrekt korrosjonsbeskyttelse og en faglig korrekt forsegling av fugene sikres. Ellers består det en fare for inntrengende vaskevann, som vil gjennomfukte isolasjonen og dermed utgjøre en korrosjonsfare.
  Dersom ingen permanent beskyttelse mot fuktighet kan sikres som følge av tiltakene som ble omtalt som eksempler foran, eller foreligger bruksområder med spesialkrav, f.eks. i kjølekretsløp, må det påføres en sammenhengende, utvendig korrosjonsbeskyttelse, som forhindrer mulig korrosjonsfremmende påvirkning sikkert.

  Forbehold om endringer og feil!
  De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

  Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som støtte.

Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring