Prestabo

Generelt

Prestabo

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av ulegert stål 1.0308 (E235), i henhold til DIN EN 10305‑3, utvendig galvanisk sinkbelagt med et sinkbeleggmål på 8–15 mikrometer (blå-kromatisert).

Presstilkobling
Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW arbeidsblad W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger i trykkområde 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass fra 22 hPa–0,3 MPa.

Merking
Rødt symbol (for å unngå forveksling med Sanpress Inox (rustfritt stål)-artikler) ”Ikke godkjent for drikkevannsinstallasjoner”
Pakninger
EPDM

Mål/material
Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​størrelser: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Prestabo-systemrørvarianter
 • Systemrør laget av ulegert stål med materialnummer 1.0308 (E235), i henhold til EN 10305‑3 utvendig sinkbelagt.
 • Systemrør laget av ulegert stål med materialnummer 1.0308 (E235), i henhold til EN 10305‑3 utvendig sinkbelagt med plastbelegg laget av polypropylen (PP) i hvit (RAL 9001).
 • Systemrør laget av ulegert stål med materialnummer 1.0215 (E235), i henhold til EN 10305‑3 innvendig og utvendig sendizimir sinkbelagt.

Bruksområder
Varmeanlegg
Industri- og anleggsbygg
Sprinkleranlegg (sendzimir sinkbelagt rør)
Trykkluftinstallasjon (sendzimir sinkbelagt rør)
Solcelleinstallasjoner med flate kollektorer
Solcelleinstllasjoner med vakuum kollektorer (kun med FKM pakning)
Klimaanlegg

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold med EPDM-​pakning
 • Driftstemperatur maks. 110 °C
 • Driftstrykk maks. 1,6 Mpa (PN 16)
 • Merk - begrensinger ved bruk i varmeanlegg
  Observer VDI 2035 og DIN EN 12828!

Bruk av pressverktøy
Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner
Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.com/downloads

Lagring og transport
For å sikre den plettfrie kvaliteten på Prestabo stålrør, bør følgende punkter overholdes under transport og lagring:
 • Emballasje og beskyttende film (bare ved PP-​belagte rør) bør ikke fjernes før umiddelbart før bruk.
 • Rørene skal leveres med endene stengt med beskyttelseshetter.
 • Ikke oppbevar rørene direkte på gulvet.
 • Ikke dekk overflaten på rørene med en beskyttende film eller plast.
 • Ikke trekk stålrør over terskler under lasting og lossing.

Beskyttelse mot utvendig korrosjon
Prestabo rør og koblinger er beskyttet av et eksternt sinkbelegg. Men dette sinkbelegget kan ikke gi varig beskyttelse mot utvendig korrosjon ved kontakt med fuktighet (kondens, nedbør under byggefasen, gips- eller vannsprut etc.) eller materialer som kan føre til korrosjon (kitt, avrettes etc.). Følgende sikkerhetstiltak anbefales:
 • Bruk lukket celleisolasjon med profesjonell tetning av alle tilstøtende kanter og kuttede kanter med passende klebemiddel.
 • Beskytt rørledninger mot fukt ved å bruke mellomleggsplastikk i gulvkonstruksjonen.
 • Legging av rør utenfor områder som er utsatt for fuktighet.
 • Ved hyppig rengjøring av gulvet med vann og/eller rengjøringsmiddel/desinfeksjonsmiddel for eksempel i pleie- og omsorgsboliger samt sykehus, bør synlige radiatortilkoblinger som kommer opp av gulvet, unngås ; tilkoblinger som kommer ut av veggen, gjør rengjøringen enklere og reduserer risikoen for korrosjon.
 • I tilfeller hvor radiatorforbindelser kommer opp av gulvet, kan profesjonell korrosjonsbeskyttelse gis ved å forsegle fugene på riktig måte. Ellers er det en risiko for at rengjøringsvann vil sive gjennom og dermed gjøre isolasjonen våt og utgjøre en korrosjonsrisiko.

Hvis ingen permanent beskyttelse mot fukt kan gis ved hjelp av tiltak som nevnt i eksemplene ovenfor, eller hvis det er bruksområder med spesielle behov, for eksempel kjølekretser, bør det installeres en fullstendig, ekstern korrosjonsbeskyttelse som på en pålitelig måte hindrer potensielt etsende påvirkninger.

Ytterligere detaljert informasjon og eksempler på bruk finner du i håndboken Bruksteknikk og på internett.
Vise mer
Prestabo

Nedlastinger

Z-dimensions  (1)
Pocket Guides  (1)
Praktisk håndbok  (1)
Brosjyre  (1)
Katalog  (2)
Sertifikater  (1)