Reverser Reverser

Prestabo XL overgang

med SC‑Contur
  • galvanisert ulegert stål
  • innstikksende, presstilkobling

utstyr

EPDM tetning, skjærering, separator ring

Modell 1115.1XL

Vis reservedeler
Bruksanvisning

Artikkeltabell

VdS d1 d2 PE Artikkel NRF nr. mengde
64,0 54 1 598 105 1851551
76,1 54 1 598 129 1851553
76,1 64,0 1 598 112 1851552
88,9 54 1 598 136 1851554
88,9 64,0 1 598 143 1851555
88,9 76,1 1 598 150 1851556
108,0 54 1 598 167 1851557
108,0 64,0 1 598 174 1851558
108,0 76,1 1 598 181 1851559
108,0 88,9 1 598 198 1851561

CAD-filer

  • Venstremus for å rotere
  • Høyremus for å flytte
  • Musehjul for å zoome
  • Berør med en finger for å rotere
  • Berør med to fingre for å flytte
  • Knip for å zoome

(Vennligst velg)

VdS d1 d2 filstørrelse Artikkel NRF nr.
64,0 54 31,2 kB 598 105 1851551
76,1 54 31,2 kB 598 129 1851553
76,1 64,0 39,0 kB 598 112 1851552
88,9 54 31,1 kB 598 136 1851554
88,9 64,0 33,9 kB 598 143 1851555
88,9 76,1 32,7 kB 598 150 1851556
108,0 54 31,1 kB 598 167 1851557
108,0 64,0 33,8 kB 598 174 1851558
108,0 76,1 33,0 kB 598 181 1851559
108,0 88,9 32,9 kB 598 198 1851561

Z-mål

d1 d2 Z [mm] L [mm] Artikkel NRF nr.
64,0 54 71 111 598 105 1851551
76,1 54 83 123 598 129 1851553
76,1 64,0 82 125 598 112 1851552
88,9 54 90 130 598 136 1851554
88,9 64,0 89 132 598 143 1851555
88,9 76,1 82 132 598 150 1851556
108,0 54 110 150 598 167 1851557
108,0 64,0 109 152 598 174 1851558
108,0 76,1 101 151 598 181 1851559
108,0 88,9 95 145 598 198 1851561

Nedlastinger