Pakning

Modell 2386XL

Pakning

FKM
  • for Høytemperatur applikasjoner for eksempel fjernvarmeforsyningssystemer opp til 140 ° C og 1,6 MPa, lavtrykksdampanlegg ≤ 120 ° C og <0,1 MPa, solsystemer / vakuumrør

Bemerk

Prestabo systemet er ikke egnet for lavtrykks dampsystemer!
For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2386XL


Artikkeltabell

Art.nr. NRF nr. mengde
614 461 5044278
614 485 5044277
614 478 5044279
614 492 5044276
VdS for d innvendig Ø GT PE
64,0 66,25 5 1
76,1 77,85 5 1
88,9 90,7 5 1
108,0 110,4 5 1
VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
GT = godstykkelse

Nedlastinger

Pocket Guides  (1)
Praktisk håndbok  (1)
Brosjyre  (1)
Katalog  (2)
Sertifikater  (1)