Profipress CR

Generelt

Profipress CR

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av kobber og rødgods testet i henhold til DVGW-​regulering W 534 med DVGW-​testmerke, og kobberrør i henhold til DIN EN 1057, i henhold til DVGW-​regulering GW 392.
For drikkevanninstallasjoner i henhold til DIN 1988.
Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-​systemet.

Presstilkobling

Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Pakning
EPDM

Mål/material
Standardstørrelser: d 12; 15; 18 av kobber
Presstilkobling med gjengede tilkoblinger av rødgods

Bruksområder
Drikkevann
Varmeanlegg/varmeelementtilkobling

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold
Maksimal driftstemperatur og driftstrykk for hvert bruksområde finnes i den tekniske håndboken.

Bruk av pressverktøy
Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.
Tekniske spesifikasjoner
Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: viega.com

Endring av materiale på grunn av dagens produksjon fra rødgods til verdensomspennende tilgjengelige legering Silisium bronse
Vise mer
Profipress CR

Nedlastinger

Z-dimensions  (1)
Dataark  (1)
Katalog  (2)