Reverser Reverser

Profipress G

Generelt

Strømningsoptimert, presskoblingssystem av kobber (99,9% Cu-​DHP), rødgods eller silisiumbronse for kobberrør. Presskobling for beskyttelse av tetningselementer utstyrt med en sylindrisk rørføring. presskobling fra d64,0 med skjærering av rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Presskraften ligger foran og bak vulsten. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Merking
Produsent, rørdimensjon, parti, godkjenningsmarkeringer (DVGW), gul runding ved pressende, gul firkant med inskripsjon »gass MOP 5 / GT1«, oransje klistermerke avtagbar som pressindikator fra d64,0

 • Vise mer
  Presskobling med SC‑Contur
  Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.
  Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder med trykkluft eller inertgasser:
  min. lufttrykk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. lufttrykk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Tetningselementer
  HNBR (hydrogenert akrylnitrilbutadiengummi), gul, ferdig montert

  Dimensjon
  d12–64,0, størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

  Verktøy
  Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyenes fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

  bruksområder
  Naturgass/flytende gass
  Fyringsolje/diesel (d12–54)

  Merknad
  Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å trykke videre eller på Viega nettstedet.

  Standarder og godkjenninger
  Presskoblinger er kontrollert iht. DVGW-​arbeidsblad W 534 med DVGW-​sertifiseringsmerke.
  Godkjenning for d12–64,0 iht. DVGW-​reg.-nr. DG 4550AU0070.
  Presskobling egnet for kobberrør iht. DIN EN 1057 og DVGW-​arbeidsblad GW 392.
  Gasser i henhold til DVGW-​datablad G 260 i gassinstallasjoner i henhold til DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​datablad G 600)/DVFG-​TRF 2021.
  LPG i gassfasen for bruk i boliger og kommersielle bygninger, testet i henhold til DVGW-​arbeidsblad G 5614.
  Rørledninger for varmeolje iht. DIN 51603 og rørledninger for diesel som suge- og trykkledninger iht. DIN EN 590 under overholdelse av den generelle godkjenningen fra bygningstilsynet Z-38.4‑1.

  Driftsbetingelser for gass- og LPG-​installasjoner
  driftstemperatur -20°C til +70°C (-4 °F til +158 °F)
  driftstrykk max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  driftstrykket ved HTB krav 650°C (1202 °F)/30 minutter max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

  Driftsbetingelser fyringsolje- og diesel-​installasjoner
  driftstemperatur maks. 40°C / 104 °F
  driftstrykk -0,05 til +0,5 MPa (-0,5 til +5 bar / -7,25 til +72,5 PSI)

  Materialer Presskoblinger
  Kobber: 99,9 % Cu-​DHP
  Rødgods: CC499K
  Silisiumbronse: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

  Forbehold om endringer og feil!
  De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

  Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som støtte.

Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring