Profipress G

Generelt

Profipress G

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av kobber i henhold til DIN EN 1057 og DVGW-​regulering GW 392, egnet til:
 • Gasser i henhold til DVGW-​regulering G 260 i gassinstallasjoner i henhold til DVGW-​TRGI 2008 (DVGW-​regulering G 600) / DVFG-​TRF 2012
 • Flytende gass i gassfase til bruk i hjem og industri, testet i henhold til DVGW-​regulering G 5614
 • Fyringsoljeledninger for fyringsolje i henhold til DIN 51603‑1
 • Dieselledninger for diesel som suge- og trykkledninger i henhold til DIN EN 590 i overensstemmelse med den generelle tekniske godkjenningen Z-38.4‑71

Presstilkobling
Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering G 5614, punkt 4.4.1, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking
Gult punkt, gult rektangel og påskrift ”Gas MOP 5 / GT1

Pakning
HNBR, gul

Mål/material
Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av kobber
XL-​størrelser: d 64,0 av kobber
Presstilkobling med gjengede tilkoblinger d 12–54 av rødgods
XL-​presstilkobling med gjengede tilkoblinger d 64,0 av kobber

Bruksområder
Naturgass/flytende gass
Fyringsolje/diesel (d 12–54)

Tips
Det er kun Viega kobber- og rødgods-​presstilkoblinger som er merket med et gult rektangel og med ”Gas MOP 5 / GT1”, som er tillatt brukt i installasjoner for gass-, fyringsolje- og dieselanlegg.

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold
Gass- og flytende gass-​installasjoner
 • Driftstemperatur -20 °C til +70 °C
 • driftstrykk maks. 0,5 MPa
 • Driftstrykk ved HTB-​krav 650 °C/30 minutter maks. 0,1 MPa (1 bar)
Fyringsolje- og diesel-​installasjoner
 • Driftstemperatur maks. 40 °C
 • Driftstrykk -0,05 til +0,05 MPa

Godkjenning
Profipress G (d 12–54)
 • DVGW Reg.nr. DG-4550AU0070
Profipress G XL (d 64,0)
 • DVGW Reg.nr. DG-4550AU0070

Bruk av pressverktøy
Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner
Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: viega.com/downloads

Endring av materiale på grunn av dagens produksjon fra rødgods til verdensomspennende tilgjengelige legering Silisium bronse.

Vise mer
Profipress G

Nedlastinger

Z-dimensions  (1)
Pocket Guides  (1)
Praktisk håndbok  (1)
Brosjyre  (1)
Katalog  (2)