Profipress S

Generelt

Profipress S

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av kobber, rødgods eller silisium bronse, testet i henhold til DVGW-​regulering W 534 med DVGW-​testmerke, rør av kobber i henhold til DIN EN 1057, for varmeanlegg med driftstemperaturer på T = 140 °C og topptemperaturer på midlertidig Tmax = 280 °C, f.eks. solar-, fjernvarme-​forsynings og lavtrykksdampsystemer.

Presstilkobling
Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking
Hvitt punkt og hvitt rektangel med påskrift ”FKM”

Pakning
FKM, matt sort

Material presstilkoblinger
Kobber, rødgods: CC 499K
Silisium bronse*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(begge i forhold til UBA listen datert 15 mars 2017)
Dimensjoner
Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35

Bruksområder
Solcelle installasjoner (plan/vakuum solfangere)
Fjernvarmeforsyningsanlegg
Lavtrykksdampsystemer

Bruk i anlegg med tilsetningsstoffer – f.eks. korrosjonsbeskyttelse eller frostvæske i oppvarmingsvann – eller annen bruk enn de beskrevne bruksområdene må godkjennes av Viega servicesenter via en materialforespørsel.

Driftsforhold
Solcelleenheter (plan/ vakuum solfangere)
  • Driftstemperatur maks. 140 °C; midlertidig maks. 280 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
Fjernvarmeforsyningsanlegg
  • Driftstemperatur maks. 140 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
Lavtrykksdampsystemer
  • Driftstemperatur maks. 120 °C
  • Driftstrykk maks. 0,1 MPa

Tips
Bruk av Profipress S- og Profipress-koblinger med FKM-​pakninger i drikkevanns- og gassinstallasjoner er ikke tillatt!

Bruk av pressverktøy
Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.
Tekniske spesifikasjoner
Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.com/downloads

*) Endring av materiale på grunn av dagens produksjon fra rødgods til den verdensomspennende tilgjengelige legeringen Silisium bronse.
Vise mer
Profipress S

Nedlastinger

Z-dimensions  (1)
Pocket Guides  (1)
Brosjyre  (1)
Katalog  (2)