Reverser Reverser

Profipress

Generelt

Strømningsoptimert, presskoblingssystem av kobber (99,9% Cu-​DHP), rødgods eller silisiumbronse for kobberrør. Presskobling for beskyttelse av tetningselementer utstyrt med en sylindrisk rørføring. presskobling fra d64,0 med skjærering av rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Presskraften ligger foran og bak vulsten. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Merking
Produsent, rørdimensjon, parti, godkjenningsmarkeringer (DVGW), grønn runding ved pressende, oransje klistermerke avtagbar som pressindikator fra d64,0

 • Vise mer
  Presskobling med SC‑Contur
  Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.
  Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder:
  min. vanntrykk: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. vanntrykk: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. lufttrykk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. lufttrykk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Tetningselementer
  EPDM (etylenpropylen diengummi), svart, ferdigmontert

  Dimensjon
  d12–108,0, størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

  Verktøy
  Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyenes fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

  bruksområder
  Drikkevann
  Oppvarming/radiatortilkobling
  Regnvann
  Trykkluft, inerte gasser
  Kjølevannsrørene
  Industri
  Anleggsbygging

  Merknad
  Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å trykke videre eller på Viega nettstedet.

  Standarder og godkjenninger
  Presskoblinger er kontrollert iht. DVGW-​arbeidsblad W 534 med DVGW-​sertifiseringsmerke.
  Godkjenning for d12–108,0 iht. DVGW-​reg.-nr. DW-8511BQ0586.
  Presskobling egnet for kobberrør iht. DIN EN 1057 (R290, hardt for sprinkleranlegg) og DVGW-​arbeidsblad GW 392.
  Ved bruk i varmeanlegg må VDI-​direktivet 2035 og DIN EN 12828 følges.

  Begrensninger for bruk til drikkevann
  Pressekoblingssystemet Profipress er egnet for opprettelse av drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988‑200 og EN 806‑2, med tanke på materialvalget i henhold til DIN EN 12502‑1 og DIN 50930‑6. Ta kontakt med Viega hvis du bruker det til andre bruksområder og hvis du er i tvil om riktig materialvalg.
  Rør og forbindelsesstykke av kobber må, mht. mulig overskridelse av grenseverdien for kobberioner iht. drikkevannsforordningen, kun benyttes dersom pH-​verdien utgjør ≥ 7,4, eventuelt må ved pH-​verdier = 7,0–7,4 samlet mengde organisk karbon TOC ikke overskride 1,5 mg/l!

  Driftsbetingelser for drikkevannsintallasjoner
  Driftstemperatur maks. 85°C / 185 °F
  driftstrykk max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Driftsbetingelser for varmeinstallasjoner
  driftstemperatur max. 110°C / 230 °F
  driftstrykk max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Materialer Presskoblinger
  Kobber: 99,9 % Cu-​DHP
  Rødgods: CC499K
  Silisiumbronse: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

  Forbehold om endringer og feil!
  De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

  Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som støtte.

Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring