Reverser Reverser

Profipress

Generelt

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av kobber, rødgods eller silisium bronse testet i henhold til DVGW-​regulering W 534 med DVGW-​testmerke, og kobberrør i henhold til DIN EN 1057, i henhold til DVGW-​regulering GW 392.
For drikkevanninstallasjoner i henhold til DIN 1988.
Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-​systemet.

Presstilkobling

Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

 • Vise mer
  Merking
  Grønt punkt på presstilkobling

  Pakning
  EPDM, svart (etylenpropylendiengummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-​løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

  Material presstilkoblinger
  Kobber, rødgods: CC 499K
  Silisium bronse: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
  (begge i forhold til UBA listen fra 15 mars 2017)

  Dimensjoner
  Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  XL-​størrelser: d 64,0‑108.0
  Presstilkobling med gjengede tilkoblinger: d 12–54; 64.0–108,0

  Bruksområder
  Drikkevann
  Varmeanlegg/varmeelementtilkobling
  Regnvann
  Trykkluft, inertgasser
  Kjølevannsledninger
  Industri
  Anleggsbygging

  Spesielle bruksområder
  med EPDM-​pakning, fra fabrikken
  • faste sprinkleranlegg – med VdS-​sertifikat G 4980009 for godkjenning for bruk i stasjonære våte sprinklerinstallasjoner for størrelsene DN20–DN50 i forbindelse med kobberrør i henhold til DIN EN 1057 R290 (hardt)
  • Solfangere med flade-​solfangere
  med FKM-​pakning (tilbehør)
  • Solfanger med falde/vakuum-​solfanger
  • Fjernvarme-​forsynings- og lavtrykksdampsystemer
  Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

  Driftsforhold
  Drikkevannsinstallasjoner
  • Driftstemperatur maks. 85 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
  Varmeinstallasjoner
  • Driftstemperatur maks. 110 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
  Tips
  Pass på strømningsregelen!
  Komponenter av kobber skal ikke monteres foran galvaniserte stålmaterialer!

  Tips – Begrensninger drikkevann
  Presstilkoblingssystemet Profipress er anvendelig for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988‑200 og EN 806‑2 ved å vurdere bruk av materiale i henhold til DIN EN 12502‑1 og DIN 50930‑6. Ved bruk til andre bruksområder eller ved tvil om bruk av riktig valg av materiale, vær snill å kontakt Viega
  Om en mulig grenseoverskridelse av kobberinoner i henhold til DWO, skal rør og forbindelse av kobber bare brukes når pH-​verdien på drikkevannet er pH ≥ 7,4 eller ved verdier på pH = 7,0–7,4, ikke overskrid en totalmengde organisk karbon på TOC = 1,5 mg/l!
  Tips - For tinnbelagte kobberrør i henhold til DIN 50930‑6
  Tinnbelagte kobberrør kan brukes i henhold til DWO i kombinasjon med ikke-​tinnbelagte presstilkoblinger laget av kobber til alt drikkevann. En grenseoverskridelse ved overføring av kobberioner inn i vannet kan overses på grunn av den relativt lave overflate prosenten av ikke tinnbelagte forbindelser sammenlignet med rørene
  Flere detaljer vedrørende bruk og innvirkning på kobber material finnes i DIN EN 12502‑2.

  I enkelte tilfeller vennligst kontakt teknisk gruppe hos Viega hotline: service-​technik@viega.de

  Tips – Begrensninger varmeanlegg
  Følg VDI 2035 og DIN EN 12828!

  Godkjenning
  Profipress (d 12–54)
  • DVGW-​reg.-nr. DW-8511BQ0586
  Profipress XL (d 64,0)
  • DVGW-​reg.-nr. DW-8511BQ0586

  Bruk av pressverktøy
  Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

  Tekniske spesifikasjoner
  Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: viega.com

  Tilbehør til bruk med Easytop-​armaturer, se produktområdet systemarmaturer.

  Endring av materiale på grunn av dagens produksjon fra rødgods til verdensomspennende tilgjengelige legering Silisium bronse.
Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring