Profipress

Generelt

Profipress

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger av kobber, rødgods eller silisium bronse testet i henhold til DVGW-​regulering W 534 med DVGW-​testmerke, og kobberrør i henhold til DIN EN 1057, i henhold til DVGW-​regulering GW 392.
For drikkevanninstallasjoner i henhold til DIN 1988.
Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-​systemet.

Presstilkobling

Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger ved trykk på 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass på 22 hPa–0,3 MPa.

Merking
Grønt punkt på presstilkobling

Pakning
EPDM, svart (etylenpropylendiengummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-​løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

Material presstilkoblinger
Kobber, rødgods: CC 499K
Silisium bronse: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(begge i forhold til UBA listen fra 15 mars 2017)

Dimensjoner
Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​størrelser: d 64,0‑108.0
Presstilkobling med gjengede tilkoblinger: d 12–54; 64.0–108,0

Bruksområder
Drikkevann
Varmeanlegg/varmeelementtilkobling
Regnvann
Trykkluft, inertgasser
Kjølevannsledninger
Industri
Anleggsbygging

Spesielle bruksområder
med EPDM-​pakning, fra fabrikken
  • faste sprinkleranlegg – med VdS-​sertifikat G 4980009 for godkjenning for bruk i stasjonære våte sprinklerinstallasjoner for størrelsene DN20–DN50 i forbindelse med kobberrør i henhold til DIN EN 1057 R290 (hardt)
  • Solfangere med flade-​solfangere
med FKM-​pakning (tilbehør)
  • Solfanger med falde/vakuum-​solfanger
  • Fjernvarme-​forsynings- og lavtrykksdampsystemer

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold
Drikkevannsinstallasjoner
  • Driftstemperatur maks. 85 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
Varmeinstallasjoner
  • Driftstemperatur maks. 110 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa

Tips
Pass på strømningsregelen!
Komponenter av kobber skal ikke monteres foran galvaniserte stålmaterialer!

Tips – Begrensninger drikkevann
Om en mulig grenseoverskridelse av kobberinoner i henhold til DWO, skal rør og forbindelse av kobber bare brukes når pH-​verdien på drikkevannet er pH ≥ 7,4 eller ved verdier på pH = 7,0–7,4, ikke overskrid en totalmengde organisk karbon på TOC = 1,5 mg/l!
Tips - For tinnbelagte kobberrør i henhold til DIN 50930‑6
Tinnbelagte kobberrør kan brukes i henhold til DWO i kombinasjon med ikke-​tinnbelagte presstilkoblinger laget av kobber til alt drikkevann. En grenseoverskridelse ved overføring av kobberioner inn i vannet kan overses på grunn av den relativt lave overflate prosenten av ikke tinnbelagte forbindelser sammenlignet med rørene
Flere detaljer vedrørende bruk og innvirkning på kobber material finnes i DIN EN 12502‑2.
I enkelte tilfeller vennligst kontakt teknisk gruppe hos Viega hotline: service-​technik@viega.de

Tips – Begrensninger varmeanlegg
Følg VDI 2035 og DIN EN 12828!

Godkjenning
Profipress (d 12–54)
  • DVGW-​reg.-nr. DW-8511BQ0586
Profipress XL (d 64,0)
  • DVGW-​reg.-nr. DW-8511BQ0586

Bruk av pressverktøy
Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner
Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: viega.com

Tilbehør til bruk med Easytop-​armaturer, se produktområdet systemarmaturer.

Endring av materiale på grunn av dagens produksjon fra rødgods til verdensomspennende tilgjengelige legering Silisium bronse.
Vise mer
Profipress

Nedlastinger

Z-dimensions  (1)
Pocket Guides  (1)
Praktisk håndbok  (1)
Brosjyre  (1)
Katalog  (2)