Sanpress overgangsalbue 90°

Modell 2214.2

Sanpress overgangsalbue 90°

med SC‑Contur
  • rødgods eller silisiumbronse
  • presskobling, Rp-​gjenge

Tilbehør

EPDM pakning

Modell 2214.2Artikkeltabell

Art.nr. NRF nr. mengde
290 924 5046653
290 931 5046654
444 020 5046902
298 241 5046655
108 441 5046656
314 385 5046657
444 037 5046589
281 236 5046658
298 227 5046659
298 234 5046905
283 711 5046661
314 378 5046664
442 033 5046903
446 611 5046904
283 728 5046663
283 704 5046665
299 415 5046669
299 422 5046676
d Rp PE
12 5
12 ½ 5
14 ½ 5
15 5
15 ½ 5
15 ¾ 5
16 ½ 5
18 ½ 5
18 ¾ 5
22 ½ 5
22 ¾ 5
22 1 5
28 ½ 5
28 ¾ 5
28 1 5
35 1¼ 5
42 1½ 1
54 2 1

CAD-filer

Bakgrunn Lys Model type
Hvit Lysegrå Blågrå Medium grå Mørkegrå
Belysning forfra Belysning ovenfra Lys av
Model type flat Model type tiles 1 Model type tiles 2

Filformat
(Vennligst velg)

Art.nr. NRF nr.
290 924 5046653
290 931 5046654
444 020 5046902
298 241 5046655
108 441 5046656
314 385 5046657
444 037 5046589
281 236 5046658
298 227 5046659
298 234 5046905
283 711 5046661
314 378 5046664
442 033 5046903
446 611 5046904
283 728 5046663
283 704 5046665
299 415 5046669
299 422 5046676
d Rp filstørrelse
12 0,1 MB
12 ½ 0,1 MB
14 ½ 0,1 MB
15 0,1 MB
15 ½ 0,1 MB
15 ¾ 0,1 MB
16 ½ 0,1 MB
18 ½ 0,1 MB
18 ¾ 0,1 MB
22 ½ 0,1 MB
22 ¾ 0,1 MB
22 1 0,1 MB
28 ½ 0,1 MB
28 ¾ 0,1 MB
28 1 0,1 MB
35 1¼ 0,1 MB
42 1½ 0,1 MB
54 2 0,1 MB

Z-mål

måltegning
Art.nr. NRF nr.
290 924 5046653
290 931 5046654
444 020 5046902
298 241 5046655
108 441 5046656
314 385 5046657
444 037 5046589
281 236 5046658
298 227 5046659
298 234 5046905
283 711 5046661
314 378 5046664
442 033 5046903
446 611 5046904
283 728 5046663
283 704 5046665
299 415 5046669
299 422 5046676
d Rp Z1 Z2 L1 L2 Z1* Z2* L1* L2*
12 21 8 38 17
12 ½ 23 10 40 20
14 ½ 25 10 44 22
15 24 8 46 19
15 ½ 22 10 44 22 24 12 46 22
15 ¾ 28 11 50 25
16 ½ 25 10 44 22
18 ½ 24 9 46 22
18 ¾ 28 11 50 24
22 ½ 29 11 52 26
22 ¾ 29 11 52 27
22 1 36 13 59 33
28 ½ 33 14 56 32
28 ¾ 35 11 58 27
28 1 36 13 59 33
35 1¼ 41 15 66 39
42 1½ 41 15 77 43
54 2 57 18 97 55
Z1* = Z-​dimensjon av forrige versjon
Z2* = Z-​dimensjon av forrige versjon
L1* = lengden på den forrige versjonen
L2* = lengden på den forrige versjonen

Nedlastinger

Z-dimensions  (2)
Pocket Guides  (1)
Praktisk håndbok  (1)
Brosjyre  (1)
Katalog  (2)
Sertifikater  (4)