Pakning

Modell 2386XL

Pakning

FKM
  • for Høytemperatur applikasjoner for eksempel fjernvarmeforsyningssystemer opp til 140 ° C og 1,6 MPa, lavtrykksdampanlegg ≤ 120 ° C og <0,1 MPa, solsystemer / vakuumrør

Bemerk

Prestabo systemet er ikke egnet for lavtrykks dampsystemer!
For bruk innen andre områder skal Viega kontaktes!

Modell 2386XL


Artikkeltabell

Art.nr. NRF nr. mengde
614 461 5044278
VdS for d innvendig Ø GT PE
64,0 66,25 5 1
VdS = VdS godkjennelse (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
GT = godstykkelse

Nedlastinger

Pocket Guides  (1)
Praktisk håndbok  (1)
Brosjyre  (1)
Katalog  (2)