Lang nippel

Modell 3535

Lang nippel

  • rødgods

Tilbehør

Innvendig mangekantet spor

Bemerk

Ikke egnet for drikkevann og gass-​installasjoner!

Modell 3535


Artikkeltabell

Art.nr. mengde
319 670
319 267
319 335
319 281
319 687
319 274
319 366
319 359
319 342
319 656
319 328
319 298
319 304
319 311
319 663
319 250
319 243
319 236
319 229
319 649
G L PE
40 5
60 5
80 5
100 5
120 5
½ 40 5
½ 60 5
½ 80 5
½ 100 5
½ 120 5
¾ 40 5
¾ 60 5
¾ 80 5
¾ 100 5
¾ 120 5
1 40 5
1 60 5
1 80 5
1 100 5
1 120 5

CAD-filer

Bakgrunn Lys Model type
Hvit Lysegrå Blågrå Medium grå Mørkegrå
Belysning forfra Belysning ovenfra Lys av
Model type flat Model type tiles 1 Model type tiles 2

Filformat
(Vennligst velg)

Art.nr.
319 670
319 267
319 335
319 281
319 687
319 274
319 366
319 359
319 342
319 656
319 328
319 298
319 304
319 311
319 663
319 250
319 243
319 236
319 229
319 649
G L filstørrelse
40 0,1 MB
60 0,1 MB
80 0,1 MB
100 0,1 MB
120 0,1 MB
½ 40 0,1 MB
½ 60 0,1 MB
½ 80 0,1 MB
½ 100 0,1 MB
½ 120 0,1 MB
¾ 40 0,1 MB
¾ 60 0,1 MB
¾ 80 0,1 MB
¾ 100 0,1 MB
¾ 120 0,1 MB
1 40 0,1 MB
1 60 0,1 MB
1 80 0,1 MB
1 100 0,1 MB
1 120 0,1 MB

Z-mål

måltegning
Art.nr.
319 670
319 267
319 335
319 281
319 687
319 274
319 366
319 359
319 342
319 656
319 328
319 298
319 304
319 311
319 663
319 250
319 243
319 236
319 229
319 649
G L WS [mm]
40 10
60 10
80 10
100 10
120 10
½ 40 12
½ 60 12
½ 80 12
½ 100 12
½ 120 12
¾ 40 17
¾ 60 17
¾ 80 17
¾ 100 17
¾ 120 17
1 40 22
1 60 22
1 80 22
1 100 22
1 120 22
WS [mm] = størrelse på skiftnøkkel

Nedlastinger