Overgang

Modell 3242

Overgang

  • rødgods
  • R-​gjenge, Rp-​gjenge
  • rund

Modell 3242


Artikkeltabell

Art.nr. mengde
441 128
441 135
322 540
322 564
322 557
319 083
320 423
320 430
650 889
441 142
335 311
441 357
650 841
359 348
650 858
650 872
650 865
R Rp PE
¼ 10
10
¼ 10
½ 10
¾ 10
½ 10
½ ¾ 10
½ 1 10
½ 1¼ 10
¾ ½ 10
¾ 1 10
¾ 1¼ 10
¾ 1½ 10
1 1¼ 10
1 1½ 10
1 2 1
1¼ 1½ 10

CAD-filer

Bakgrunn Lys Model type
Hvit Lysegrå Blågrå Medium grå Mørkegrå
Belysning forfra Belysning ovenfra Lys av
Model type flat Model type tiles 1 Model type tiles 2

Filformat
(Vennligst velg)

Art.nr.
441 128
441 135
322 540
322 564
322 557
319 083
320 423
320 430
650 889
441 142
335 311
441 357
650 841
359 348
650 858
650 872
650 865
R Rp filstørrelse
¼ 0,1 MB
0,1 MB
¼ 0,1 MB
½ 0,1 MB
¾ 0,1 MB
½ 0,1 MB
½ ¾ 0,1 MB
½ 1 0,1 MB
½ 1¼ 0,1 MB
¾ ½ 0,1 MB
¾ 1 0,1 MB
¾ 1¼ 0,1 MB
¾ 1½ 0,1 MB
1 1¼ 0,1 MB
1 1½ 0,1 MB
1 2 0,1 MB
1¼ 1½ 0,1 MB

Z-mål

måltegning
Art.nr.
441 128
441 135
322 540
322 564
322 557
319 083
320 423
320 430
650 889
441 142
335 311
441 357
650 841
359 348
650 858
650 872
650 865
R Rp Z L WS [mm]
¼ 14 25 6
15 26 6
¼ 15 27
½ 17 32 10
¾ 19 35 10
½ 17 28 10
½ ¾ 21 37 12
½ 1 19 39
½ 1¼
¾ ½ 25 40
¾ 1 23 42
¾ 1¼ 31 52
¾ 1½
1 1¼ 27 48
1 1½
1 2
1¼ 1½
WS [mm] = størrelse på skiftnøkkel

Nedlastinger