Overgangsmuffe

Modell 3240

Overgangsmuffe

  • rødgods
  • Rp-​gjenge

Modell 3240


Artikkeltabell

Art.nr. NRF nr. mengde
282 103
318 031
268 879
266 370
268 862
266 363
266 356 5046049
266 431
266 417
271 879
267 520
266 394
271 893
267 544
271 855
650 780
Rp1 Rp2 PE
¼ 10
½ ¼ 10
½ 10
¾ 10
¾ ½ 10
1 ½ 10
1 ¾ 10
1¼ ¾ 5
1¼ 1 1
1½ ¾ 1
1½ 1 1
1½ 1¼ 1
2 1¼ 1
2 1½ 1
2½ 2 1
3 2½ 1

CAD-filer

Bakgrunn Lys Model type
Hvit Lysegrå Blågrå Medium grå Mørkegrå
Belysning forfra Belysning ovenfra Lys av
Model type flat Model type tiles 1 Model type tiles 2

Filformat
(Vennligst velg)

Art.nr. NRF nr.
282 103
318 031
268 879
266 370
268 862
266 363
266 356 5046049
266 431
266 417
271 879
267 520
266 394
271 893
267 544
271 855
650 780
Rp1 Rp2 filstørrelse
¼ 0,1 MB
½ ¼ 0,1 MB
½ 0,1 MB
¾ 0,1 MB
¾ ½ 0,1 MB
1 ½ 0,1 MB
1 ¾ 0,1 MB
1¼ ¾ 0,1 MB
1¼ 1 0,1 MB
1½ ¾ 0,1 MB
1½ 1 0,1 MB
1½ 1¼ 0,1 MB
2 1¼ 0,1 MB
2 1½ 0,1 MB
2½ 2 0,1 MB
3 2½ 0,2 MB

Z-mål

måltegning
Art.nr. NRF nr.
282 103
318 031
268 879
266 370
268 862
266 363
266 356 5046049
266 431
266 417
271 879
267 520
266 394
271 893
267 544
271 855
650 780
Rp1 Rp2 Z L WS [mm]
¼ 3 26 21
½ ¼ 5 31 26
½ 5 31 26
¾ 6 34 31
¾ ½ 0 32 31
1 ½ 0 34 26
1 ¾ 0 36 38
1¼ ¾ 7 45 47
1¼ 1 9 49 47
1½ ¾ 3 41 53
1½ 1 7 48 53
1½ 1¼ 5 47 53
2 1¼ 2 50 66
2 1½ 0 47 66
2½ 2 2 58 83
3 2½
WS [mm] = størrelse på skiftnøkkel

Nedlastinger