Reverser Reverser

Sanpress Inox G

Generelt

Strømningsoptimert presskoblingssystem med presskobling og rør av rustfritt stål 1.4401. Presskobling for beskyttelse av tetningselementer utstyrt med en sylindrisk rørføring. presskobling fra d64,0 med skjærering av rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Rørene er beskyttet med beskyttelseshetter. Presskraften ligger foran og bak vulsten. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Merking
Produsent, rørdimensjon, parti, gul runding ved pressende, gult rektangel med inskripsjon »Gas MOP 5/GT5« for Sanpress Inox G-​koblinger, gult rektangel med ordet "gass MOP 5/ GT1" for Profipress G-​koblinger laget av rødgods, gul endeplugg, oransje klistermerke avtagbar som pressindikator fra d64,0

 • Vise mer
  Presskobling med SC‑Contur
  Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.
  Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder med trykkluft eller inertgasser:
  min. lufttrykk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. lufttrykk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Tetningselementer
  HNBR (hydrogenert akrylnitrilbutadiengummi), gul, ferdig montert

  Dimensjon
  d15–108,0

  Verktøy
  Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyenes fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

  bruksområder
  Naturgass/flytende gass
  Fyringsolje
  Diesel

  Merknad
  Systemkomponentene skal beskyttes mot for høye klorid-​konsentrasjoner både i mediet og ved utvendig påvirkning. Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å trykke videre eller på Viega nettstedet.

  Standarder og godkjenninger
  Presskoblingssystem med presskoblinger og rør iht. DIN EN 10088, DVGW-​arbeidsblad GW 541.
  Presskobling-​godkjenning for rustfritt stål iht. DG-8531BR0333.
  Presskobling-​godkjenning for rødgods iht. DG-8531BP0069.
  Gasser iht. DVGW-​arbeidsblad G 260 i gassinstallasjoner iht. DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbeidsblad G 600) / DVFG-​TRF 2012.
  LPG i gassfasen for bruk i boliger og kommersielle bygninger, testet i henhold til DVGW-​arbeidsblad G 5614.
  Rørledninger for varmeolje iht. DIN 51603 og rørledninger for diesel som suge- og trykkledninger iht. DIN EN 590 under overholdelse av den generelle godkjenningen fra bygningstilsynet Z-38.4‑1.

  Driftsbetingelser for gass- og LPG-​installasjoner
  driftstemperatur -20°C til +70°C (-4 °F til +158 °F)
  driftstrykk max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  driftstrykket ved HTB krav 650°C (1202 °F)/30 minutter max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

  Driftsbetingelser fyringsolje- og diesel-​installasjoner
  driftstemperatur maks. 40°C / 104 °F
  driftstrykk -0,05 til +0,5 MPa (-0,5 til +5 bar / -7,25 til +72,5 PSI)

  Materialer Presskoblinger
  Rustfritt stål 1.4401

  Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som støtte.

Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring