Reverser Reverser

Sanpress Inox LF

Generelt

Presstilkoblingssystem (silikonfritt) med presstilkoblinger og rør av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og 1.4521 i henhold til DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-​regulering GW 541, system registrering for koblinger og rør i henhold til DVGW-​regulering W 534, for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988. Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-​systemet.
Presstilkoblingsystemet Sanpress Inox LF er fri for skadelige stoffer, som fett, olje etc. og er derfor spesielt egnet for bruk i lakkeringsverksteder.

Presstilkobling
Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger i trykkområde 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass fra 22 hPa–0,3 MPa.

 • Vise mer
  Merking
  Blå punkt på presstilkobling

  Pakning
  EPDM, svart (etylen-​propylen-​dien-​monomer gummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-​løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

  Rør

  Rør i rustfritt stål lasersveiset og av korrosjonshemmende rustfritt stål
  • Materialnummer 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), med 2,3 % molybden for økt bestandighet; gule plugger
  • Materialnummer 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), med PRE-​verdi 24,1; grønne plugger

  Dimensjoner
  Standardstørrelser: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  XL-​størrelser: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

  Bruksområder
  Drikkevann
  Regnvann
  Trykkluftanlegg
  Landbruk
  Industri

  Spesielle bruksområder
  Skipsbygging
  Brannslokkingsanlegg

  Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må godkjennes av Viega servicesenter.

  Driftsforhold
  Drikkevannsinstallasjoner
  • Drikkevann uten begrensninger i henhold til den tyske drikkevannsforordningen (DWO)
  • Driftstemperatur maks. 85 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
  Blandede installasjoner er mulig uavhengig av flyteretning.

  Merk
  Presstilkoblingsystemet Sanpress LF er egnet til fremstilling av drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988‑200 og EN 806‑2 ved vurdering av materialvalg i henhold til DIN EN 12502‑1 og DIN 50930‑6. Ved bruk til andre bruksområder og ved tvilstilfeller av materialvalg, vennligst ta kontakt med Viega.
  Systemkomponentene må beskyttes mot høye kloridkonsentrasjoner både fra mediet og påvirkninger utenfra.

  Godkjenning
  Rør 1.4521 (d 12–108,0)
  • DW-7301BS0375
  Rør 1.4401 (d 12–108,0)
  • DV-7301BS0411
  System med rør 1.4401 (d 15–108,0)
  • DW-8501BL0551
  System med rør 1.4521 (d 15–108,0)
  • DW-8501BS0376

  Bruk av pressverktøy
  Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

  Tekniske spesifikasjoner
  Presstilkobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: http://www.viega.com/downloads
Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring