Reverser Reverser

Sanpress Inox

Generelt

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og 1.4521 i henhold til DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW arbeidsblad GW 541, systemgodkjenning for koblinger og rør i henhold til DVGW arbeidsblad W 534, for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988. Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-​systemet.

Presstilkobling
Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering W 534, punkt 12.14, Koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger i trykkområdet 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass fra 22 hPa–0,3 MPa.

 • Vise mer
  Merking
  Grønt punkt på presstilkobling

  Pakning
  EPDM, svart (etylen-​propylen-​diene-​monomer-​gummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-​løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

  Rør
  Lasersveiset rør i rustfritt stål og laget av korrosjonshemmende rustfritt stål
  • Materialnummer 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), med 2,3 % molybden for økt bestandighet; gule plugger
  • Materialnummer 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), med PRE-​verdi 24,1; grønne plugger

  Dimensjoner
  Standardstørrelser: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  XL-​størrelser: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

  Bruksområder
  Drikkevann
  Varmeanlegg/varmeelementtilkobling
  Regnvann
  Trykkluftanlegg
  Landbruk
  Industri

  Spesielle bruksområder
  Skipsbygging
  Brannslukkingsanlegg

  Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er beskrevet må godkjennes av Viega servicesenter.

  Driftsforhold
  Drikkevannsinstallasjoner
  • Driftstemperatur maks. 85 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
  Varmeinstallasjoner
  • Driftstemperatur maks. 110 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
  Blandede installasjoner er mulig uavhengig av flyteretning.

  Merk
  Presskoblingssystemet Sanpress Inox er egnet for fremstilling av drikkevanssinstallasjoner iht DIN 1988‑200 og EN 806‑2 med vurdering av materialvalg iht DIN EN 12502‑1 og DIN 50930‑6. Ved bruk til andre bruksområder og ved tvil om riktig materialvalg, vennligst ta kontakt med Viega.
  Systemkomponentene må beskyttes mot høye kloridkonsentrasjoner både fra mediet og påvirkninger utenfra.

  Merk – Begrensninger varmeanlegg
  Følg VDI 2035 og DIN EN 12828!

  Godkjenning
  Rør 1.4521 (d 12–108,0)
  • DW-7301BS0375
  Rør 1.4401 (d 12–108,0)
  • DV-7301BS0411
  System med rør 1.4401 (d 15–108,0)
  • DW-8501BL0551
  System med rør 1.4521 (d 15–108,0)
  • DW-8501BS0376

  Bruk av pressverktøy
  Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

  Tekniske spesifikasjoner
  Presstilkoblinger og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: http://www.viega.com/downloads
Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring