Sanpress Inox

Generelt

Sanpress Inox

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger og rør av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og 1.4521 i henhold til DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW arbeidsblad GW 541, systemgodkjenning for koblinger og rør i henhold til DVGW arbeidsblad W 534, for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988. Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-​systemet.

Presstilkobling
Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering W 534, punkt 12.14, koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger i trykkområdet 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass fra 22 hPa–0,3 MPa.

Merking
Grønt punkt på presstilkobling

Pakning
EPDM, svart (etylen-​propylen-​dien-​monomer-​gummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-​løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

Rør
Lasersveiset rør i rustfritt stål og laget av korrosjonshemmende rustfritt stål
 • Materialnummer 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), med 2,3 % molybden for økt bestandighet; gule plugger
 • Materialnummer 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), med PRE-​verdi 24,1; grønne plugger

Dimensjoner
Standardstørrelser: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​størrelser: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Bruksområder
Drikkevann
Varmeanlegg/varmeelementtilkobling
Regnvann
Trykkluftanlegg
Landbruk
Industri

Spesielle bruksområder
Skipsbygging
Brannslokkingsanlegg

Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som er nevnt, må avtales med Viega servicesenter.

Driftsforhold
Drikkevannsinstallasjoner
 • Drikkevann uten begrensninger i henhold til den tyske drikkevannsforordningen (DWO)
 • Driftstemperatur maks. 85 °C
 • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
Varmeinstallasjoner
 • Driftstemperatur maks. 110 °C
 • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
Blandede installasjoner er mulig uavhengig av flyteretning.

Merk
Systemkomponentene må beskyttes mot høye kloridkonsentrasjoner både fra mediet og påvirkninger utenfra.

Merk – Begrensninger varmeanlegg
Følg VDI 2035 og DIN EN 12828!

Godkjenning
Rør 1.4521 (d 12–108,0)
 • DW-7301BS0375
Rør 1.4401 (d 12–108,0)
 • DV-7301BS0411
System med rør 1.4401 (d 15–108,0)
 • DW-8501BL0551
System med rør 1.4521 (d 15–108,0)
 • DW-8501BS0376

Bruk av pressverktøy
Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner
Presstilkoblinger og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: viega.com/downloads
Vise mer
Sanpress Inox

Nedlastinger

Z-dimensions  (1)
Pocket Guides  (1)
Praktisk håndbok  (1)
Brosjyre  (1)
Katalog  (2)
Sertifikater  (4)