Reverser Reverser

Sanpress

Generelt

Presstilkoblingssystem med presstilkoblinger laget av rødgods eller silisium bronse*, rør fremstilt av rustfritt stål med materialnummer 1.4401 og 1.4521 i henhold til DIN EN 10088, EN 10312, DVGW-​regulering GW 541, systemgodkjenning for koblinger og rør i henhold til DVGW-​regulering W 534, for drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988. Til formstabil skjult og åpen installasjon av fordelings- og stigeledninger i Viega-​systemet.

Presstilkobling
Alle størrelser har SC‑Contur – det fremgår når installasjonen fylles om det etter montering finnes koblinger som utilsiktet er upresset. SC‑Contur er sertifisert og tilfredsstiller kravene til DVGW-​regulering W 534, punkt 12.14, Koblinger med tvungen lekkasje.
Ved lekkasjekontroll med vann garanterer Viega lekkasjedetektering for upressede tilkoblinger i trykkområdet 0,1 MPa–0,65 MPa, ved tørr lekkasjekontroll med trykkluft eller inertgass fra 22 hPa–0,3 MPa.

 • Vise mer
  Merking
  Grønt punkt på presstilkobling

  Pakning
  EPDM, svart (etylen-​propylen-​diene-​monomer gummi); inntil 110 °C; tåler ikke hydrokarbon-​løsemidler, klorerte hydrokarboner, terpentin, bensin

  Rør
  Rør i rustfritt stål lasersveiset og av korrosjonshemmende rustfritt stål
  • Materialnummer 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), med 2,3 % molybden for økt bestandighet; gule plugger
  • Materialnummer 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), med PRE-​verdi 24,1; grønne plugger

  Material presstilkoblinger
  Rødgods: CC 499K
  Silisium bronse*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
  (begge i henhold til UBA listen av 15 mars 2017)

  Dimensjoner
  Standardstørrelser: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  XL-​størrelser: d 76,1; 88,9; 108,0

  Bruksområder
  Drikkevann
  Regnvann
  Trykkluftanlegg
  Landbruk
  Industri

  Spesielle bruksområder
  Skipsbygging

  Bruk av produktene i andre bruksområder enn de som beskrevet må godkjennes av Viega servicesenter.

  Driftsforhold
  Drikkevannsinstallasjoner
  • Driftstemperatur maks. 85 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
  Varmeinstallasjoner
  • Driftstemperatur maks. 110 °C
  • Driftstrykk maks. 1,6 MPa
  Blandede installasjoner er mulig uavhengig av flyteretning.

  Merk
  Presstilkoblingsystemet Sanpress er egnet til drikkevannsinstallasjoner iht DIN 1988‑200 og EN 806‑2 for vurdering av materialvalg iht DIN EN 12502‑1 og DIN 50930‑6. Ved bruk for andre bruksområder og ved tvil om materialvalg vennligst ta kontakt med Viega.
  Systemkomponentene må beskyttes mot høye kloridkonsentrasjoner både fra mediet og påvirkninger utenfra.

  Godkjenninger
  Rør 1.4521 (d 12–108,0)
  • DW-7301BS0375
  Rør 1.4401 (d 12–108,0)
  • DV-7301BS0411
  System med rør 1.4521 (d 12–108,0)
  • DW-8501BS0377
  System med rør 1.4401 (d 12–108,0)
  • DW-8501AP3032

  Bruk av pressverktøy
  Funksjonssikkerheten til Viega presstilkoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presstilkoblinger anbefaler vi bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

  Tekniske spesifikasjoner
  Presstilkoblinger og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: http://www.viega.com/downloads
  *) Endring av material på grunn av eksisterende forandring av produksjonen fra rødgods til den verdensomspennende tilgjengeligheten av legeringen silisium bronse
Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring