Reverser Reverser

Sanpress

Generelt

Strømningsoptimert presskoblingssystem med presskoblinger laget av gunmetal eller silisiumbronse (materialendring som et resultat av den nåværende produksjonsomleggingen fra gunmetal til silisiumbronslegeringen som er ensartet for Viega over hele verden) og rør av rustfritt stål 1.4401 og 1.4521. Presskobling for beskyttelse av tetningselementer utstyrt med en sylindrisk rørføring. presskobling fra d64,0 med skjærering av rustfritt stål for sikring av forbindelsens mekaniske styrke. Rørene er beskyttet med beskyttelseshetter. Presskraften ligger foran og bak vulsten. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Merking
Produsent, rørdimensjon, parti, grønn runding ved pressende, gule rørplugg ved 1.4401, grønn rørplugg ved 1.4521, oransje klistermerke avtagbar som pressindikator fra d64,0

 • Vise mer
  Presskobling med SC‑Contur
  Koblinger som ved en forglemmelse ikke er blitt presset, blir synlige ved påfylling av anlegget.
  Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder:
  min. vanntrykk: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI
  maks. vanntrykk: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
  min. lufttrykk: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
  maks. lufttrykk: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

  Tetningselementer
  EPDM (etylenpropylen diengummi), svart, ferdigmontert

  Dimensjon
  d12–108,0

  Verktøy
  Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyenes fungerer feilfritt. For produsenter av presskoblinger anbefaler Viega å bruke Viega pressverktøy. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

  bruksområder
  Drikkevann
  Regnvann
  Trykkluftanlegg
  Jordbruk
  Industri

  Merknad
  Pressekoblingssystemet Sanpress er egnet for opprettelse av drikkevannsinstallasjoner i henhold til DIN 1988‑200 og EN 806‑2, med tanke på materialvalget i henhold til DIN EN 12502‑1 og DIN 50930‑6. Ta kontakt med Viega hvis du bruker det til andre bruksområder og hvis du er i tvil om riktig materialvalg. Systemkomponentene skal beskyttes mot for høye klorid-​konsentrasjoner både i mediet og ved utvendig påvirkning. Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å trykke videre eller på Viega nettstedet.

  Standarder og godkjenninger
  Presssystem med pressbakker laget av rødgods eller silisiumbronse (materialendring som et resultat av den nåværende produksjonsovergangen fra rødgods til silisiumbronslegering som er ensartet for Viega over hele verden), rør i henhold til DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-​Arbeidsark GW541 og W534.
  Rør-​godkjenning for 1.4521 (d12–108,0) iht. DW-7301BS0375.
  Rør-​godkjenning for 1.4401 (d12–108,0) iht. DV-7301BS0411.
  Systemgodkjenning for 1.4521 (d12–108,0) iht. DW-8501BS0377.
  Systemgodkjenning for 1.4401 (d12–108,0) iht. DW-8501AP3032.
  Ved bruk i varmeanlegg må VDI-​direktivet 2035 og DIN EN 12828 følges.

  Spesialapplikasjoner
  Skipsbygging

  Driftsbetingelser for drikkevannsintallasjoner
  Driftstemperatur maks. 85°C / 185 °F
  driftstrykk max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Driftsbetingelser for varmeinstallasjoner
  driftstemperatur max. 110°C / 230 °F
  driftstrykk max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
  Blandede monteringer er tillatt uavhengig av strømningsretning.

  Materialer Presskoblinger
  Kobber: 99,9 % Cu-​DHP
  Rødgods: CC499K
  Silisiumbronse: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

  Forbehold om endringer og feil!
  De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

  Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som støtte.

Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring