Seapress

Generelt

Seapress

Presskobling av legering CuNi10Fe1,6Mn. Denne legeringen er i henhold til de spesielle spesifikasjonene for sjøvannsinstallasjoner. Stiv og formstabil for rask og ren installasjon av hoved-, fordeler- og tilkoblingsledninger.

Kalde forbindelser i løpet av sekunder med alle fordelene som følger av det. Ingen tilkoblingsområder som involverer lodding eller sveising, dermed heller ingen brannfare.

Dimensjoner
Standardstørrelser: d 15; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​størrelser: d 76,1; 88,9; 108,0

Bruksområder innen skipsbygging
Brannslokningsanlegg
Sprinklersystemer
Sjøvannskjølesystemer
Lense- og ballastsystemer
Systemer for avsalting av sjøvann

Bruk av pressverktøy
Funksjonssikkerheten til Viega presskoblingssystemer avhenger i første rekke av feilfri tilstand på brukte pressmaskiner og pressverktøy. For fremstilling av presskoblinger anbefaler vi dessuten bruk av Viega pressverktøy og regelmessig kontroll av disse på godkjente servicepunkter.

Tekniske spesifikasjoner
Presskobling og komponenter optimaliseres kontinuerlig. Ved behov kan de aktuelle Z- og monteringsmålene hentes på nedlastingssiden på Viegas nettside: www.viega.com/downloads

Seapress-​systemet er sertifisert og godkjent av følgende sertifiseringsorgan:
Vise mer
Seapress

Nedlastinger