Systempressverktøy

Generelt

Systempressverktøy

For alle Viega presssystemer fra DN10–DN100.

Viega systempressverktøy kan brukes med alle Viega metallpressystemer samt for Geopress og PE‑Xc‑​pressystemer.

Pressgun 5 og den gjennomprøvde Pressgun Picco er utstyrt med den nyeste litium-​ion-​teknologien, den høyeste batterikapasiteten kombinert med optimal kulderesistens. En nettadapter er også tilgjengelig.

Systempresseverktøyet Pressgun 5 og Pressgun Picco er utstyrt med innovativ sikkerhetsteknologi og har et LED-​display.

Det roterbare pressehodet på Pressgun 5 og Pressgun Picco samt lav vekt tillater enkel håndtering. De innovative Viega pressringer med hengslet trekkbakke tillater pressinger på utilgjengelige steder samt i sjakter og pre-​veggkonstruksjoner.

Pressbakkenes, -kjedenes og -ringenes geometri og presskontur er nøyaktig avstemt med presskoblingen.

Servicepunkter for systempressverktøy som er godkjent av Viega, tilbyr et høyt nivå av systempålitelighet.

Funksjonssikkerheten samt den varige tettheten til Viega presssystemer avhenger av funksjons- og driftssikkerheten til Viega systempressverktøy, dvs. Viega pressmaskiner pluss Viega systempressbakke, -ring, -kjede og (hengsel-)trekkbakke. Disse Viega systempressverktøyene er spesielt utviklet og avstemt til bearbeiding av Viega pressystemer. Viega sjekker ikke om disse systempressverktøyene kan brukes på andre press system fra andre produsenter. Spesielt i forbindelse ved bruk av vårt pressystem på andre system, kan vi ikke gi noen uttalelse om at dette vil medfører en permanent og tett forbindelse.

Vedlikeholdstips for Viega systempressverktøy:
 • Systempressmaskiner
Viega systempressverktøy bygger opp et forhåndsdefiner trykk for pressprosedyren. Den nødvendige driftssikkerheten krever et lekkasjefritt hydraulikksystem, men naturlig slitasje på slike tungt brukte komponenter er uunngåelig. For at driftsikkerheten og påliteligheten til systempressmaskinene skal kunne garantere over lengre tid må det utføres regelmessig vedlikehold. Dette skjer normalt ved å sende dem til servicesentre som oppgis av Viega eller ved at servicesenteret besøker grossisten.

 • Systempressbakker, -kjeder, -ringer og (hengsel-) trekkbakke.
Det anbefales at systempressbakkene, -kjedene og -ringene undersøkes sammen med systempressverktøyet. Under prosedyren blir slitedeler erstattet, presskonturer korrigert og systempressbakkene, -kjedene og -ringene tilbakestilles. Siden 2012 har Viega systempressbakker blitt utstyrt med vedlikeholdsklistremerker som viser neste anbefalte vedlikeholdsdato.
Eksempel: neste vedlikehold 3. kvartal 2018. Neste klistremerke etter fullført vedlikehold av Viega servicepunkt.

Viega systempressverktøy/serviceintervaller:
 • Pressgun 5 (for DN10–DN100)
LED-​display etter 40.000 pressinger. Sikkerhetsavstengning etter ytterligere 2000 pressinger – men senest etter 4 år, avhengig av hva som inntreffer først.

 • Pressgun Picco (for DN10–DN32)
 • Pressgun 4E og 4B (for DN10–DN100)
LED-​display etter 30000 pressinger. Sikkerhetsavstengning etter ytterligere 2000 pressinger – men senest etter 4 år, avhengig av hva som inntreffer først.

 • Type PT3-AH (for DN10–DN100)
 • Picco (for DN10–DN32)
 • Type PT3-H/EH (for DN10–DN100)
LED-​display etter 20000 pressinger. Sikkerhetsavstengning etter ytterligere 2000 pressinger – men senest etter 4 år, avhengig av hva som inntreffer først.

 • Type 2 (for DN10–DN100)
Minst hvert 2. år.

 • Viega batteridrevet pressverktøy modell 2478
  (for d 12–22 og d 14–20)
Minst én gang i året.

 • Viega batteridrevet pressverktøy modell 2475
  (for DN10–DN100)
LED-​display etter 20000 pressinger. Men senest etter 4 år, avhengig av hva som inntreffer først.

Servicepunkt godkjent av Viega:
 • Firma Grønvold Maskinservice AS
Brobekkveien 112b, 0582 Oslo
Telefon: +47 23050640
firmapost@gronvoldmaskin.no

Merknad
Utvis normal aktsomhet og ta hensyn til vedlikeholdsinformasjonen. Generelt gjelder: sikkert gjennom vedlikehold. Ved manglende overholdelse overtas det ikke ansvar for personskader.

Viega systempressverktøy (pressmaskiner med tilhørende pressbakker, -kjeder eller -ringer) deles opp som følger:
 • Picco: pressbakker eller -ringer som passer til batteridrevede pressmaskiner Picco og Pressgun Picco
 • PT2: Pressbakker, -kjeder eller -ringer som passer til pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5

Systemoversikt over presskoblingssystemer av metall (PMP)
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Easytop og gassarmaturer

Dersom ikke noe annet er angitt, kan Viega hengseltrekkbakker brukes til drift av Viega systempressringer som følger:
P1 (artikkel 622 657) for Pressgun Picco: t.o.m. d 32 eller d 35 og D¾
Z1 (artikkel 472 733) for Pressgun 5: t.o.m. d 32 eller d 35 og D¾
Z2 (artikkel 472 740) for Pressgun 5: alle dimensjoner over t.o.m. d 108,0 eller D2
Vise mer
Systempressverktøy

Nedlastinger

Praktisk håndbok  (2)