Reverser Reverser

Systempressverktøy

Generelt

Systempressverktøy for alle Viega presskoblingssystemer. Systempressverktøy i detalj består av: pressmaskin, -bakke, -ring, -kjede og (leddet-) trekkbakke. Disse -systempressverktøyene er spesielt utviklet for bearbeiding av Viega presskoblingssystemer og er tilpasset disse. Ved bruk av disse til systemer fra andre produsenter kan Viega ikke overta noen garanti. Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyenes fungerer feilfritt.

Merking
Produsent, rørdimensjon hhv. systemnavn

 • Vise mer
  Merknad
  Viega systempressverktøyene er spesielt utviklet for bearbeiding av Viega presskoblingssystemer og er tilpasset disse. Viega kontrollerer ikke om dette systempressverktøyet kan anvendes til pressing av systemer fra andre produsenter. Fremfor alt kan det ikke fastslås hvorvidt man i dette tilfellet kan fremstille permanent tette forbindelser. Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å trykke videre eller på Viega nettstedet.

  Vedlikeholdsinstruksjoner
  Pressmaskinen bygger opp et definert trykk for pressingen.
  Den hertil nødvendige driftssikkerheten forutsetter et tett hydraulikksystem, hvorved en naturlig slitasje på høy belasting av komponentene er uunngåelig.
  For å sikre driftssikkerheten og påliteligheten til pressmaskinene, må verktøyene vedlikeholdes regelmessig.
  For adresser, se bruksanvisning, instruksjoner for vedlikehold av Viega-​systempressverktøy eller viega.no
  Dette gjøres vanligvis ved forsendelse til den autoriserte servicepartnere angitt av Viega eller ved direkte handel av servicepartnere hos spesialistgrossisten.
  Det anbefales sterkt å få inspisert pressmaskinen, og pressbakke, -ringer, -kjeder og (ledd-)trekkbakker under vedlikehold.
  I den forbindelse utskiftes slitedeler, presskonturer korrigeres og pressbakkene, -ringene, -kjedene og trekkbakkene kontrolleres.
  Vær bevisst ditt ansvar og følg disse vedlikeholdsanvisningene!
  Generelt gjelder: Sikkerhet gjennom vedlikehold!
  Ved manglende overholdelse kan det ikke overtas noe ansvar for personskader!
  Siden 2012 er pressbakker og (leddet) trekkbakke utstyrt med vedlikeholdsklistremerke som angir neste vedlikeholdsdato.
  Årlig skiftende farge på klistremerket for bedre differensiering. Et nytt klistremerke er vedlagt av Viega servicepartner etter at vedlikehold er utført.


  Systempressverktøy  Serviceintervaller
  Pressgun 6 Plus og Pressgun Picco 6 Plus: Kan når som helst kalles opp via Viega Tool Services-​appen eller vises etter 40 000 press, sikkerhetsstenging etter ytterligere 2000 press - senest etter 4 år - avhengig av hvilken sak som inntreffer først.
  Pressgun 6 og Picco 6: Visning etter 30 000 pressinger, sikkerhetsavstenging etter ytterligere 2000 pressinger - men senest etter 4 år - avhengig av hvilken sak som inntreffer først.
  Pressgun 6 B: Minst hvert annet år.
  Pressgun 5: indikator etter 40 000 pressinger, sikkerhetsstopp etter ytterligere 2 000 pressinger – minst hvert 4. år – avhengig av hvilket tilfelle som oppstår først.
  Pressgun Picco og Pressgun 4E og 4B: indikator etter 30 000 pressinger, sikkerhetsstopp etter ytterligere 2 000 pressinger – minst hvert 4. år – avhengig av hvilket tilfelle som oppstår først.
  Type PT3-AH, Picco og type PT3-H/EH: LED-​visning etter 20 000 pressinger, sikkerhetsstopp etter ytterligere 2000 pressinger – dog minst hvert 4. år, avhengig av hvilket tilfelle som forekommer først.
  Type 2: minst annethvert år.
  Viega batteridrevet pressmaskin modell 2478: minst én gang i året.
  Viega batteridrevet pressmaskin modell 2475: LED-​indikator etter 20 000 pressinger – minst hvert 4. år – avhengig av hvilket tilfelle som oppstår først.
  Type 1: en gang årlig.

  Kompatibilitet
  Picco: Pressbakker og ringer som passer til pressemaskiner Picco og Pressgun Picco, Picco 6 og Picco 6 Plus
  PT2: Pressbakker, ringer og kjeder som passer til pressemaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, 6B, 6 og 6 Plus
  leddtrekkbakke P1 (artikkel 622 657) for Picco: til og med d32 eller d35 og D¾
  leddtrekkbakke Z1 (artikkel 472 733) for PT2: til og med d32 eller d35 og D¾
  leddtrekkbakke Z2 (artikkel 472 740) for PT2: alle overliggende rørdimensjonene til og med d108,0 eller D2
  Press Booster Z3 (artikkel 753 924) for PT2: Megapress XL-​pressring D2½, D3 og D4
  systemoversikt over metallbaserte presskoblingssystemer (PMP) med kompatible presskonturer med hverandre:
  Profipress
  Profipress G
  Profipress S
  Sanpress
  Sanpress Inox
  Sanpress Inox G
  Prestabo
  Temponox
  Easytop
  gasskoblinger

  Forbehold om endringer og feil!
  De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

  Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som støtte.

Vår nettside benytter cookies for å gjøre det så komfortabel som mulig å bruke denne nettsiden, samt å forbedre den og motta statistiske data. Vi benytter ikke cookies til å opprette brukerprofiler. Du finner mer informasjon i vår Personvernerklæring