Gjengede koblinger laget av rødgods eller silisiumbronse