Avløp for toaletter og urinaler

Bruksformål

Bruksformål

Avløp for WC-er
Forskyvningsrør
Avløp for urinaler
Tilslutningsrør
Spyttekum, utslagskum til fækalieholdig vann