Viega har et stort utvalg av stålrør

Det er få ting som har revolusjonert VVS-bransjen i så stor grad som bruken av stålrør i rørsystemer for drikkevann og industriproduksjon. Før dette materialet kom i kommersiell bruk, ble det ofte brukt legeringer som kunne lekke giftige stoffer, og som var uhensiktsmessige å bruke både for montørene og forbrukerne. For å beskytte stålet mot korrosjon, brukes ofte galvaniserte rør, som har en noe lavere kostnad enn rustfritt stål.

Stålrør kan formes og bøyes for å passe alle typer installasjoner, og avhengig av tilsatsmaterialer i stållegeringen kan de produseres for spesielle miljø og forhold. Eksempel på slike spesialområder er for særlig korrosive gasser og væsker, og innenfor legemiddelindustrien. Du kan finne ut mer om de ulike bruksområdene og stålkvalitetene ved å ta en titt i Viegas store katalog for VVS-produkter. Her vil du også finne tips og råd til montering og vedlikehold, samt tekniske data for en rekke rørprodukter.

Det er flere fordeler med å bruke galvaniserte rør

For noen applikasjoner innenfor VVS er galvaniserte rør riktig å bruke, for å hindre korrosjon og slitasje på rørene. Det er imidlertid viktig å vite at galvaniseringsprosessen har både fordeler og ulemper, slik at du kan vurdere hvilke systemer og prosjekter som kan dra nytte av denne typen rør. Det er også vanlig å støte på denne rørtypen i eldre anlegg ved renovering, og hvis systemet ellers er i god forfatning, kan det lønne seg å skifte ut slitte deler og oppgradere det istedenfor å skifte ut alt.

Tidligere var skrukoblinger helt enerådende for stålrør, men moderne koblingssystemer som Sanpress og Profipress kan brukes på flere ulike rørmaterialer, inkludert stål. Systemet omfatter et stort utvalg av rørdimensjoner, slik at også avløpssystem kan kobles på denne måten.

Rustfrie stålrør har mange ulike bruksområder

Det finnes knapt et annet materiale som har like mange bruksområder som rustfritt eller syrefast stål. Det har meget god korrosjonsbestandighet, og derfor er det mye brukt innenfor områder der renhet på drikkevann og vann til ulike former for produksjon er kritisk. Stålrør av dette materialet kan brukes med ulike press-systemer samt tradisjonelle monteringsmetoder. Du kan lese mer om dette i vår store katalog, samt datablad og brosjyrer for de ulike rørdelene. Her kan du også finne svar på andre ting du måtte lure på, for eksempel informasjon om sisterner.

Kontakt Viega dersom du leter etter galvaniserte rør og deler

Selv om denne metoden for korrosjonsbeskyttelse har fått noe mindre popularitet de senere årene, har vi fortsatt galvaniserte rør og deler på lager. Dette er allsidige deler som egner seg godt for spesielle applikasjoner, samt for renovering og utbedringer på eksisterende systemer. Dersom du lurer på kvaliteten på galvaniserte rør og deler, kan du lese mer i den store katalogen vår på nett, eller lete opp relevante data i brosjyrer og datablad. Vi svarer selvsagt også på spørsmål dersom du ikke finner svarene i noen av publikasjonene våre.