Rettslige merknader

Opphavsrett
© Viega GmbH & Co. KG, Attendorn. Alle rettigheter forbeholdt. Alle bilder, tekst, grafikk, tegninger, videoer, filmer, animasjoner, lyder og andre verk på dette nettstedet underligger - med mindre annet er angitt - opphavsrett og andre lover om beskyttelse av åndsverk. Enhver imitasjon og endring er forbudt. Enhver lagring, reproduksjon, distribusjon og videre reproduksjon er uttrykkelig forbudt uten skriftlig tillatelse fra Viega Holding GmbH & Co. KG. Vi påpeker at det kan finnes verker på dette nettstedet hvor eiendomsrett er underlagt en tredjepart.


Varemerker
Med mindre annet er angitt, er alle varemerker brukt på dette nettstedet (logoer, ord og ord / bilde-merker) et beskyttet varemerke for Viega GmbH & Co. KG og kan ikke brukes av tredjepart i en hvilken som helst form uten skriftlig tillatelse fra Viega GmbH & Co. KG.

Ansvar
Alt innhold på dette nettstedet er fremstilt med største omsorg. Men vi kan ikke garantere aktualitet, nøyaktighet og fullstendighet av informasjonen, og ikke sørge for permanent problemfri tilgang til nettstedet. Hvis det på dette nettstedet blir henvist til eller tilknyttet tredjeparts nettsteder, er Viega ikke ansvarlig for innholdet. Ansvar for skader som følge av uaktsomhet er utelukket hvis ingen kontraktmessige forpliktelser er berørt, og det ikke forekommer skade på liv og helse. Det samme gjelder for brudd på plikten til våre juridiske representanter og/eller våre agenter. Krav i henhold til produktansvarsloven forblir upåvirket.


Begrepet "Viega" på nettstedet viega.de refererer avhengig av sammenhengen enten til Viega gruppen bestående av Viega Holding GmbH & Co KG og dets direkte eller indirekte datterselskaper, eller til merkevaren Viega. De enkelte selskaper i Viega gruppen er rettslig atskilte og selvstendige enheter, og opererer uavhengig av hverandre som sådanne. Begrepet "Viega" må derfor ikke nødvendigvis forstås som henvisning til et bestemt selskap i Viega gruppen.