Personvern

Personvernerklæring

Vårt Viega-nettsted og dets underliggende nettsider kan i hovedsak brukes uten å oppgi personlige opplysninger. Imidlertid kan behandling av brukerens personopplysninger være nødvendig hvis Viegas spesialtjenester brukes gjennom nettstedet vårt. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig og det ikke finnes rettslig grunnlag for en slik behandling, skal vi som en generell regel be om samtykke fra den registrerte personen. Unntak skal gjøres i tilfeller der behandling av opplysningene er tillatt i henhold til lovgivning.

Personopplysninger, f.eks. en registrert persons navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer, skal behandles i samsvar med kravene i personvernforordningen («General Data Protection Regulation», GDPR) og i henhold til gjeldende nasjonale lover om beskyttelse av data. Viega ønsker ved hjelp av denne personvernerklæringen å informere allmennheten om arten og omfanget av og formålet med personopplysningene Viega behandler. Videre skal registrerte personer informeres om sine rettigheter ved hjelp av denne personvernerklæringen.

Viega forplikter seg til å beskytte nettstedsbrukernes personvern så langt det er mulig. Sikkerhetstiltakene som er brukt er de best mulige og med den nyeste teknologien. Brukeropplysninger behandles konfidensielt og beskyttes mot uautorisert eller utilsiktet utlevering. Publisering eller uautorisert utlevering av brukeropplysninger skal heller ikke gjøres uten uttrykkelig forhåndsgodkjennelse.

 1. Den behandlingsansvarliges navn og adresse

Den behandlingsansvarlige, slik dette er definert i personvernforordningen («General Data Protection Regulation», GDPR), andre lover om databeskyttelse som gjelder for medlemsstatene i Den europeiske union og andre bestemmelser som gjelder personvernspørsmål, er:

Viega Holding GmbH & Co. KG (i denne personvernerklæringen også kalt «Viega»)

Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Tyskland

(+49) (0) 2722 61-0

webmaster@viega.com


2. Personvernrådgiverens navn og adresse

Viega Groups personvernrådgiver er:

VIA Consult GmbH & Co. KG

Karsten Kunde

 (+49) 2761 837511

datenschutz@viega.de 


3. Oppretting av loggfiler.

Hver gang noen går inn på dette nettstedet, bruker Viega et automatisert system til å samle inn data og informasjon fra datamaskinen som brukes. Dette lagres i loggfilene for serveren som leverer nettstedet.

I denne prosessen kan følgende opplysninger samles inn:

 • IP-adressen for datamaskinen som brukes
 • Dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet
 • Data, URL og mengde av innhentede data
 • Identifikasjonsdata for nettleseren og operativsystemet på datamaskinen som brukes
 • Nettstedet tilgangen eller videresendingen til dette nettstedet ble gjort fra («referer»)

Navnet på brukerens internettleverandør

IP-adressen overføres med alle forespørsler serveren får, for at serveren skal vite hvor den skal sende svaret. Alle nettbrukere får IP-adressen fra sin internettleverandør (ISP) når de kobler seg til internett. ISP-en kan spore hvilken IP-adresse som ble tildelt hver av dens kunder, og når dette skjedde. Så lenge IP-adressen er lagret, er det teoretisk mulig å identifisere eieren av tilkoblingen gjennom ISP-en. Derfor lagrer vi og vår statistikktjenesteleverandør kun IP-adressen i et forkortet (anonymt) format, og bruker den bare til på påvise påloggingsøkter, til geolokalisering (ned til by-/stedsnivå) og til å beskytte mot angrep. IP-adressen slettes deretter umiddelbart, slik at de innsamlede opplysningene anonymiseres og det ikke lenger er mulig å knytte dem til brukerens identitet, selv ikke gjennom ISP-en.

Det rettslige grunnlaget for den midlertidige lagringen av data og loggfiler er art. 6 (1) (f) i GDPR.

Databehandlingen skjer for å kunne levere nettstedets innhold og for å sikre at informasjonsteknologisystemene og nettstedet vårt fungerer optimalt. I denne prosessen lagres loggfildata alltid adskilt fra andre personopplysninger. Ingen personopplysninger evalueres for markedsføringsformål i denne forbindelse.

Disse formålene utgjør også Viegas berettigede interesser som databehandlingen er basert på, iht. art. 6 (1) (f) i GDPR.

Opplysningene slettes når de ikke lenger trengs til formålet de ble samlet inn for. Når data samles inn for å kunne gi tilgang til nettstedet, skjer dette straks etter at hver enkelt påloggingsøkt er avsluttet. Hvis opplysningene lagres i loggfiler, skjer det etter maksimum sju dager. Lagringstiden kan forlenges. Hvis dette gjøres slettes eller endres brukernes IP-adresser, slik at det blir umulig å utlede hvilken bruker som har vært inne.

Innsamlingen av opplysninger for å kunne gi tilgang til nettstedet og lagringen av dem i loggfiler, er helt nødvendig for at nettstedet skal fungere. Brukeren har derfor ikke muligheten til å avslå dette.

4. Informasjonskapsler («cookies»)

Viega bruker såkalte informasjonskapsler («cookies») på dette nettstedet. Informasjonskapsler er tekstfiler som blir lagret i brukerens datasystem, i eller av nettleseren. Når en bruker besøker et nettsted, kan en informasjonskapsel lagres i brukerens operativsystem. En slik informasjonskapsel inneholder en karakteristisk streng slik at nettleseren, og dermed brukeren, klart kan identifiseres når nettstedet besøkes igjen.

Følgende opplysninger lagres og overføres i informasjonskapslene:

(Språkinnstillinger, varer i en handlekurv, innloggingsinformasjon)

I tillegg bruker vi også informasjonskapsler på nettstedet vårt som kan benyttes til å analysere brukernes nettsurfingsadferd.

På denne måten kan følgende data overføres:

Nedenfor ses opplysningene som samles inn. Disse kan f.eks. være: Innskrevne søkeord, sidevisningshyppighet, bruk av nettstedets funksjoner

Nedenfor informerer vi om hvilke typer informasjonskapsler som lagres og hvilket formål og utløpstid de har:

 

NavnFormålTypeVarighet
PHPSESSIDEn teknisk cookie for å levere video over MovingIMAGE24SesjonNettleserøkt
wt3_eidBruksstatistikk Webtrekk Permanent6 måneder
wt3_sid   
wt_rla   
CookieHint   
NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn   
datesFilterQ   
renderid   
sesjon   
viega_noticelist_token   
wt_nbg_Q3   

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler er art. 6 (1) (f) i GDPR.

Formålet med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å gjøre det lettere for brukerne å anvende nettsteder. Noen av funksjonene på nettstedet vårt kan ikke brukes uten informasjonskapsler. De krever at nettleseren gjenkjennes, selv etter en nettstedsendring.

Brukeropplysningene som samles inn gjennom teknisk nødvendige informasjonskapsler, vil ikke brukes til å opprette brukerprofiler.

Disse formålene utgjør også vår berettigede interesse i behandling av personopplysninger, iht. art. 6 (1) (f) i GDPR.

Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres av den til nettstedet vårt. Brukeren har derfor også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren brukeren anvender, kan brukeren deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler deaktiveres for nettstedet vårt, vil det kanskje ikke være mulig å bruke alle funksjonene på nettstedet fullt ut.

5. YouTube

Viega har integrert komponenter fra YouTube på dette nettstedet. YouTube er en internettbasert videoportal der videoutgivere kan legge ut videoklipp gratis og der andre brukere kan se, bedømme og kommentere dem, også gratis. Informasjon om YouTube finnes på https://www.youtube.com/yt/about/de/.

Driften av YouTube gjøres av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøk på en av sidene på dette nettstedet, som driftes av Viega og inneholder en YouTube-komponent (YouTube-video), vil den aktuelle YouTube-komponenten automatisk få nettleseren i brukerens IT-system til å laste ned den tilsvarende YouTube-komponenten fra YouTube. Som en del av denne tekniske prosessen får YouTube og Google informasjon om hvilken spesifikk enkeltside på nettstedet vårt brukeren besøker.

Hvis brukeren er logget inn på YouTube samtidig som en side på nettstedet med en YouTube-video besøkes, vil YouTube få innsyn i hvilken spesifikk enkeltside på nettstedet vårt brukeren besøker. Denne informasjonen samles inn av YouTube og Google og tilknyttes brukerens YouTube-konto.

Hvis brukeren ikke ønsker at slik informasjon skal overføres til YouTube og Google, kan vedkommende forhindre overføringen ved å logge ut av sin YouTube-konto før nettstedet vårt besøkes.

YouTubes personvernregler, som er tilgjengelige på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, gir informasjon om YouTubes og Googles innsamling, behandling og bruk av personopplysninger.

6. Analyseverktøy og Webtrekk

Noen av opplysningene som samles inn når du besøker nettstedet vårt brukes til statistisk analyse.

Viega bruker tjenester fra selskapet Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin, Tyskland, for å samle inn statistiske data om bruken av nettstedet vårt og for å optimalisere tilbudet vårt deretter. Webtrekk GmbH er personvernsertifiserte av TÜV Saarland når det gjelder programvare for nettkontroll. Som en del av sertifiseringsprosessen inngår en revisjon på stedet hos Webtrekk i Berlin og på vertsstedet, der innsamling og behandling av sporingsdata ble kontrollert ift. overholdelse av personvern- og datasikkerhetskrav.

Denne sertifiseringen var basert på følgende: 

 • katalogen med krav til beskyttelse av data – V1.3,
 • de lovpålagte kravene til beskyttelse av data,
 • prinsippene for IT-sikkerhet for den gjeldende teknologien, iht. grunnleggende IT-beskyttelseskrav fra BSI og iht. ISO 27000,
 • testrapport TR00969.
 • Som en del av et nettstedsbesøk vil visse opplysninger – overført av nettleseren – samles inn og evalueres for å brukes i nettkontrollen vår. Innsamlingen gjøres av en piksel, som er innlemmet i alle nettstedene. Følgende data samles inn: 
 • Forespørsel (den forespurte filens filnavn)
 • Nettlesertype/-versjon (f.eks. Internet Explorer 11.0)
 • Nettleserspråk (f.eks. tysk)
 • Operativsystem (f.eks. Windows 10)
 • Nettleservinduets interne oppløsning
 • Skjermoppløsning
 • Javascriptaktivering
 • Java på/av
 • Informasjonskapsler på/av
 • Fargedybde
 • Refererende URL (siste besøkte side)
 • IP-adresse – blir omgående anonymisert og slettes etter behandling
 • Tidspunkt for tilgang
 • Klikk

En mer detaljert liste over informasjonen som overføres finnes på http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung.html. Webtrekk lagrer kun IP-adressen i et forkortet (anonymt) format, og bruker den bare til på påvise påloggingsøkter, til geolokalisering og til å beskytte mot dataangrep. IP-adressen slettes deretter umiddelbart, slik at de innsamlede opplysningene er anonyme.

Webtrekk plasserer ut følgende informasjonskapsler:

 • Øktbasert informasjonskapsel (for å påvise påloggingsøkter, levetid: én økt)
 • Langsiktig informasjonskapsel (for å påvise ny/standard klient: 6 måneder)
 • Informasjonskapsel for utmelding (ved protest mot sporing: 60 måneder)

I nettleserinnstillingene kan brukeren spesifisere om informasjonskapsler kan plasseres ut eller ikke. Hvis brukeren ikke ønsker å spores spesielt for Viegas nettsted, kan vedkommende protestere mot sporingen. For å kommunisere denne protesten kan brukeren klikke på følgende lenke: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

For mer informasjon, gå til Webtrekk GmbHs nettsted, http://www.webtrekk.com.

7. Nyhetsbrev

Hvis brukeren registrerer seg for å motta Viegas nyhetsbrev, vil opplysningene i inndatafeltene det gjelder overføres til Viega.

Når brukeren registrerer seg for å motta nyhetsbrevet, vil vedkommendes IP-adresse samt dato og klokkeslett for registreringen lagres. Formålet med dette er å hindre misbruk av tjenester eller e-postadresser. Opplysningene gis ikke videre til tredjeparter. Et unntak fra dette gjelder hvis det finnes et lovbestemt krav om utlevering.

Opplysningene vil kun brukes til utsending av nyhetsbrevet.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene etter at brukeren har registrert seg for å motta nyhetsbrevet, er art. 6 (1) (a) i GDPR hvis brukeren har gitt sitt samtykke.

Abonnementet på nyhetsbrevet kan avsluttes av brukeren når som helst. På samme måte kan brukerens samtykke til lagring av personopplysninger trekkes tilbake når som helst. Alle nyhetsbrevene inneholder en lenke som kan brukes til dette.

I tillegg kan brukeren trekke tilbake samtykket ved å sende en e-post til en av følgende adresser: newsletter@viega.de eller datenschutz@viega.de.

8. Andre nettbaserte tilbud

Fra nettstedet vårt kan brukeren gå inn på Viegas andre tilbud på nettet, f.eks. leverandørportalen og karriereportalen. Denne personvernerklæringen gjelder også for disse tilbudene.

I noen skjemaer må brukeren fylle inn personopplysninger. Opplysningene i de ulike inndatafeltene overføres til Viega og lagres, utelukkende for å brukes internt av Viega.

Når inndatafeltene brukes, vil brukerens IP-adresse samt dato og klokkeslett også lagres.

Formålet med dette er å forhindre at tjenester misbrukes. Opplysningene gis ikke videre til tredjeparter. Et unntak fra dette gjelder hvis det finnes et lovbestemt krav om utlevering.

På samme måte vil kundens for- og etternavn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og foretaksnavn i noen tilfeller lagres.

Innsamlingen av disse opplysningene er nødvendig for å kunne levere den ønskede informasjonen eller tjenestene. Likeledes vil dette kun brukes til behandlings- eller kontaktformål.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene som overføres ved bruk av inndatafelter, er art. 6 (1) (f) i GDPR. Hvis kontakten har som formål å inngå en kontrakt, utgjør art. 6 (1) (b) i GDPR et ytterligere grunnlag for behandlingen.

Brukere har alltid muligheten til å slette eller endre de lagrede opplysningene. Brukeren kan få informasjon om sine lagrede personopplysninger når som helst.

Opplysningene slettes når de ikke lenger trengs til formålet de ble samlet inn for. 

9.  Kontaktalternativer

Nettstedet inneholder et kontaktskjema som kan brukes til å ta kontakt elektronisk. Den oppgitte e-postadressen kan også brukes til å ta kontakt. Hvis brukeren kontakter Viega gjennom en av disse kanalene, vil personopplysninger brukeren sender lagres automatisk. Dette inkluderer alltid for- og etternavn, telefonnummer, e-postadresse og foretaksnavn. Brukeren kan også oppgi ytterligere informasjon.

Lagringen av opplysningene skjer utelukkende for å kunne utføre behandlingen eller kontakte brukeren. Opplysningene gis ikke videre til tredjeparter.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene som overføres i forbindelse med sending av en e-post, er art. 6 (1) (f) i GDPR. Hvis formålet med e-postkontakten er å inngå en kontrakt, utgjør art. 6 (1) (b) i GDPR et ytterligere rettslig grunnlag for behandlingen.

Vi behandler personopplysninger fra inndatafeltene utelukkende for å administrere kontrakten. For kontakt via e-post inkluderer dette også den nødvendige berettigede interessen i behandling av opplysningene.

De andre personopplysningene som behandles i løpet av forsendelsesprosessen har som formål å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og å sørge for at IT-systemene er sikre.

Opplysningene slettes når de ikke lenger trengs til formålet de ble samlet inn for. For personopplysninger fra inndatafeltene i kontaktskjemaet og for de som sendes på e-post, skjer dette når hver enkelt samtale med brukeren har blitt avsluttet. Samtalen er avsluttet når omstendighetene rundt samtalen tilsier at de relevante saksforholdene har blitt endelig avklart og avgjort. 

10. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger 

Som en generell regel, behandler og lagrer Viega brukernes personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med lagringen. I tillegg kan slik lagring skje hvis lovgivning på europeisk eller nasjonalt nivå tillater det via EU-forordninger, lover eller andre bestemmelser som gjelder for Viega. Videre blokkeres eller slettes opplysninger ved utløpet av en lagringsperiode som er foreskrevet av slike standarder, hvis ikke denne datalagringen må fortsette for at en kontrakt skal kunne inngås eller oppfylles. 

Hvis formålet med lagringen ikke lenger gjelder eller en lagringsperiode som er foreskrevet av de ovennevnte bestemmelsene utløper, blokkeres eller slettes personopplysningene rutinemessig. 

11. Registrerte personers rettigheter

Hvis brukerens personopplysninger behandles, er brukeren en registrert person slik dette er definert i GDPR, og har følgende rettigheter overfor Viega: 

11.1     Rett til informasjon

Brukeren kan be Viega om å bekrefte hvorvidt vi behandler personopplysninger om vedkommende.

Viegabrukeren kan da be om å få følgende informasjon:

a.         Formålene personopplysningene behandles for;

b.         Kategoriene av personopplysninger som behandles;

c.         Mottakerne eller kategoriene av mottakere som brukerens personopplysninger har blitt eller vil bli utlevert til;

d.         Den planlagte lagringsperioden for brukerens personopplysninger, eller, hvis spesifikk informasjon ikke er tilgjengelig, kriteriene for å fastsette hvor lenge opplysningene skal lagres;

e.         Informasjon om at man har rett til å korrigere eller slette sine personopplysninger, rett til å begrense behandlingen utført av den behandlingsansvarlige og rett til å protestere mot slik behandling;

f.          Informasjon om at brukeren har rett til å klage inn saken sin til en tilsynsmyndighet;

g.         All tilgjengelig informasjon om hvor opplysningene kommer fra, hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra brukeren;

h.         Informasjon om at automatisert beslutningstaking gjøres, inkludert profilering iht. art. 22 (1) og (4) i GDPR og – i det minste i slike tilfeller – relevant informasjon om hvilken logikk som er brukt og om omfang og forventede følger denne behandlingen vil ha for brukeren.

Brukeren har rett til å be om å få vite om brukerens personopplysninger overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Brukeren kan i denne forbindelse be om å få informasjon om de gjeldende garantiene iht. art. 46 i GDPR i tilknytning til overføringen. 

11.2     Rett til korrigering

Brukeren har rett til at Viegas opplysninger om vedkommende rettes og/eller kompletteres, hvis de behandlede personopplysningene er feil eller ufullstendige. Viega skal utføre en slik korrigering uten unødig opphold. 

11.3     Rett til begrensning av behandling

Brukeren kan be om at behandlingen av vedkommendes personopplysninger begrenses i de følgende tilfellene:

a.         Hvis brukeren bestrider riktigheten av personopplysningene, i en tidsperiode som gjør det mulig for Viega å kontrollere riktigheten av personopplysningene;

b.         behandlingen er ulovlig og brukeren motsetter seg sletting av personopplysningene og anmoder isteden om at bruken av personopplysningene begrenses;

c.         Viega ikke lenger trenger personopplysningene til behandlingsformålene, men den registrerte har behov for dem for å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; eller

d.         hvis brukeren har protestert mot behandling iht. art. 21 (1) i GDPR, og det fortsatt ikke er bestemt om Viegas berettigede grunner veier tyngre enn den registrerte brukerens. 

Dersom behandlingen av brukerens personopplysninger er blitt begrenset, skal slike personopplysninger, bortsett fra lagring, bare brukes med den registrertes samtykke eller for å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, for å verne en annen person eller juridisk enhets rettigheter eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser i EU eller en medlemsstat.

Hvis behandlingen har blitt begrenset i henhold til de ovennevnte kravene, skal Viega informere brukeren før begrensningen oppheves. 

11.4     Rett til sletting

11.4.1. Forpliktelse til å slette

Alle brukere kan be om at Viega skal slette personopplysninger om dem uten unødig opphold, og Viega er pliktig til å slette slike opplysninger uten unødig opphold dersom et av følgende forhold er til stede: 

a.         Brukerens personopplysninger er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for.

b.         Brukeren trekker tilbake sitt samtykke, som var grunnlaget for behandlingen iht. art. 6 (1) (a) eller art. 9 (2) (a) i GDPR, og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandling.

c.         Du protesterer mot behandlingen iht. art. 21 (1) i GDPR og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, eller brukeren protesterer mot behandlingen iht. art. 21 (2) i GDPR.

d.         Brukerens personopplysninger har blitt behandlet på ulovlig måte.

e.         Sletting av brukerens personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse iht. EU-lovgivning eller medlemsstatenes nasjonale lovgivning som Viega er underlagt.

f.          Brukerens personopplysninger har blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester iht.art. 8 (1) i GDPR. 

11.4.2. Informasjon for tredjeparter

Hvis Viega har offentliggjort brukerens personopplysninger og i henhold til art. 17 (1) i GDPR har plikt til å slette dem, skal Viega sette i verk hensiktsmessige tiltak, herunder tekniske tiltak, der det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnader, for å underrette behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene om at brukeren som registrert person har bedt Viega om at alle lenker til, kopier eller reproduksjoner av disse personopplysningene skal slettes.

11.4.3. Unntak

Retten til sletting gjelder ikke dersom behandlingen er nødvendig

a.         for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;

b.         for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling iht. EU-lovgivning eller medlemsstatenes nasjonale lovgivning som Viega er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som Viega er pålagt;

c.         av hensyn til allmennhetens interesse når det gjelder folkehelse, iht. art. 9 (2) (h) og (i) samt art. 9 (3) i GDPR;

d.         for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål iht. art. 89 (1) i GDPR, i den grad loven nevnt under punkt 1 sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at målene med denne behandlingen nås; eller

e.         for å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

11.5     Rett til informasjon

Hvis brukeren har bedt Viega om korrigering, sletting eller behandlingsbegrensning, er Viega forpliktet til å gi alle mottakere som har fått utlevert brukerens personopplysninger beskjed om denne korrigeringen eller slettingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en urimelig stor innsats.

Brukeren har rett til å få informasjon fra Viega om disse mottakerne.

11.6     Rett til dataportabilitet

Brukeren har rett til å motta sine egne personopplysninger fra Viega i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Brukeren skal også ha rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at Viega, som har levert personopplysningene, hindrer dette, forutsatt at

a.         behandlingen er basert på samtykke iht. art. 6 (1) (a) i GDPR eller art. 9 (2) (a) i GDPR eller en avtale iht. art. 6 (1) (b) i GDPR, og

b.         behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte prosedyrer.

Når brukeren utøver denne rettigheten, har vedkommende også rett til å få overført personopplysningene sine direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, hvis dette er teknisk mulig. Andre personers rettigheter og friheter kan ikke krenkes.

Retten til dataportabilitet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig myndighet som Viega er pålagt.

11.7     Innsigelsesrett

Du har til enhver tid rett til, av grunner knyttet til brukerens særlige situasjon, å protestere mot behandling av brukerens personopplysninger med grunnlag i art. 6 (1) (e) eller (f) i GDPR; dette gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene.

Viega vil da ikke behandle brukerens personopplysninger lenger hvis Viega ikke kan bevise at tvingende berettigede grunner for behandlingen foreligger som veier tyngre enn brukerens interesser, rettigheter og friheter, eller vise at behandlingen er nødvendig for å etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dersom brukerens personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, har brukeren til enhver tid rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger for slik markedsføring; dette gjelder også for profilering i den grad den er knyttet til slik direkte markedsføring.

Hvis brukeren protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål, skal brukerens personopplysninger ikke lenger behandles for slike formål.

Brukeren kan utøve sin rett til å protestere i forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester – uten hensyn til direktiv 2002/58/EF – ved hjelp av automatiserte prosedyrer.

11.8     Rett til å trekke tilbake erklæring om samtykke til databeskyttelse

Brukeren har rett til når som helst å trekke tilbake sin databeskyttelseserklæring. Dersom samtykket trekkes tilbake, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen som har blitt utført basert på samtykket før det ble trukket tilbake. 

11.9     Automatiserte avgjørelser på individuell basis, inkludert profilering

Brukeren har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling – inkludert profilering – som i betydelig grad påvirker vedkommende. Dette gjelder ikke dersom beslutningen

a.         er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom brukeren og Viega,

b.         er tillatt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstatenes nasjonale lovgivning som Viega er underlagt, og dersom denne lovgivningen omfatter rimelige tiltak for å verne brukerens rettigheter, friheter og berettigede interesser, eller

c.         er gjort med brukerens uttrykkelige samtykke 

Imidlertid må disse avgjørelsene ikke bygge på særlige kategorier av personopplysninger iht. art. 9 (1) i GDPR, med mindre art. 9 (2) (a) eller (g) gjelder og rimelige tiltak har blitt gjennomført for å verne brukerens rettigheter, friheter og berettigede interesser.

I tilfellene nevnt ovenfor under a. og c., skal Viega gjennomføre rimelige tiltak for å verne brukerens rettigheter, friheter og berettigede interesser, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å be om menneskelig inngripen fra Viega, til å uttrykke sine synspunkter og til å bestride avgjørelsen. 

11.10   Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det har innvirkning på andre administrative eller juridiske rettsmidler, har brukeren rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der vedkommende er bosatt, har sitt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted, hvis brukeren anser at behandlingen av vedkommendes personopplysninger er i strid med GDPR.

Tilsynsmyndigheten som mottok klagen skal underrette klageren om klagebehandlingsforløpet og utfallet av klagen, herunder muligheten for rettslig prøving iht. art. 78 i GDPR. 

12. Rettslig grunnlag for behandling

Forutsatt at Viega får brukerens samtykke til behandling av personopplysninger, utgjør art. 6 (1) (a) i personvernforordningen («General Data Protection Regulation», GDPR) det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger.

Artikkel 6 (1) (b) i GDPR utgjør det rettslige grunnlaget der behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt der brukeren er en av partene. Dette gjelder også for behandlingsoperasjoner som er nødvendige for å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse.

I den grad personopplysninger må behandles for å oppfylle en rettslig forpliktelse Viega har, utgjør art. 6 (1) (c) i GDPR det rettslige grunnlaget.

Hvis brukerens eller andre personers vitale interesser tilsier at behandling av personopplysninger er nødvendig, utgjør art. 6 (1) (d) i GDPR det rettslige grunnlaget.

Hvis behandlingen er nødvendig for å verne om Viegas eller en tredjeparts berettigede interesser og hvis brukerens interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke veier tyngre enn de førstnevnte interessene, utgjør art. 6 (1) (f) i GDPR det rettslige grunnlaget for behandlingen. Viegas berettigede interesse er å utføre Viegas virksomhet.

Your contact person