Kuleventiler for gassmåler for enkeltrørsgassmåler