Smartloop-inlinerteknikk: innvendige sirkulasjonsledninger