Monteringsenheter, tilkoblingsplate for gassmålere