En funksjonell sisterne er en viktig bestanddel av et vannspylt toalett

Da innlagt vann ble vanlig i de større byene, tok det ikke lang tid før det moderne vannspylte toalettet så dagens lys. Funksjonen har ikke endret seg mye siden den gangen; en oppsamlingsbeholder for vann, kalt sisterne, spyler selve toalettskålen med vann hver gang noen bruker toalettet. Vannet med avfallet ledes så ut i kloakksystemet for videre behandling. Tradisjonelt har sisternen vært en integrert del av toalettet, men i de senere årene har det blitt mer og mer vanlig å skjule sisternen inne i bygningskonstruksjonen.

Men, utviklingen har ikke stanset her – i dag har ulike typer automatiske spylesystemer tatt over for den manuelle spylingen, som ble styrt av en trykknapp eller snor. Med et automatisk system kan toalettet selv bruke sensorer til å avgjøre når det er tid for nedspyling, eller brukeren kan trigge et signal med en berøringsfri bevegelsessensor. Mulighetene er mange, og det er egentlig bare fantasien som setter grensene. 

Velg kvalitet og erfaring når du skal ha deler til sisterne

Dagens toaletter er ofte svært modulære, noe som betyr at de fleste delene kan skiftes ut raskt og på en sikker måte. Likevel er det en fordel å velge systemer og deler som har lang levetid – blant annet fordi selve sisternen og spylesystemet ofte er skjult inne i bygningskonstruksjonene. Hvis man likevel trenger deler til sisterne, er det mange fordeler med å velge en solid leverandør som tilbyr gode garantiordninger samt sertifisert og testet utstyr til VVS. Dette vil kunne spare brukeren for framtidige utgifter, og ikke minst masse ergrelser og arbeid.

Et annet aspekt ved spyling av toaletter er vannforbruket. Dette har fått større fokus etter hvert som flere og flere land og byer opplever en mangel på friskt drikkevann. Der eldre toaletter brukte opptil 10 liter vann i en skylling, klarer moderne systemer seg med under halvparten. I tillegg har mange nyere systemer valgmuligheter for mengden vann som brukes i hver skylling, slik at brukeren kan velge selv etter behov. 

Det er enkelt å finne utfyllende informasjon om sisterne

Der tradisjonelle, sammenbygde toaletter hadde ganske få bestanddeler, har dagens moderne systemer mange ulike deler som sammen utgjør sisterne, spyle- og avløpssystem og selve toalettet. For å finne et system som tilfredsstiller dine kvalitets- og designkrav, kan du gå inn på nettsider med informasjon både om den tekniske kvaliteten og funksjonene. Her får du utfyllende informasjon om sisterne, og detaljer om rørtilkoblinger, styresystemer, innbygningsrammer, hydrauliske og manuelle ventiler og mye annet som angår sisterne og monteringsdetaljer.

Selve spyle- og fylleprosessen er en viktig funksjon for sisternen

Skylleprosessen har tradisjonelt vært basert på naturlig høyde-/trykkforskjell mellom sisternen og selve toalettet. Dette er fortsatt den mest brukte løsningen, men man kan også tenke seg en ekstern tank der vannet står under trykk på annen måte. Uansett involverer prosessen ofte et større eller mindre antall rørdeler. Ut fra et miljømessig synspunkt er det viktig å velge det minste vannvolumet som gir tilstrekkelig nedskylling.

Når sisternen fylles etter bruk, er det viktig at denne prosessen skjer så lydløst – men effektivt – som mulig. Dette kan gjøres ved hjelp av moderne ventilteknikk og en utforming av sisterne og rørkoblinger som demper lyden og bedrer gjennomstrømningen til tanken. Et ideelt system for sisternefylling bør verken høres eller ses, men fungere prikkfritt år etter år.