En VVS-guide kan hjelpe deg med å finne riktig VVS-utstyr

Du har kanskje vært i en situasjon der du må ta en avgjørelse om hvilket VVS-utstyr du skal investere i til et bygge prosjekt eller en renovering? I slike tilfeller kan det være god støtte i en VVS-guide. Her kan du finne både produktoversikter og installasjonsveiledninger som kan være til hjelp både i innkjøps- og monteringsfasen.

En slik guide kan inneholde store mengder informasjon, og da er det viktig at den er logisk inndelt og oversiktlig. Du er kanskje usikker på de nye press-systemene, eller systemer styrt av elektronikk og logiske kretser? I en omfattende VVS-guide kan du lese om alt dette og mye mer. Til syvende og sist er det likevel kvaliteten på produktene og tjenestene som er avgjørende, så det gjelder ikke å la seg blende av spennende teknologiske løsninger alene – tenk kvalitet og økonomi gjennom hele livsløpet for produktene. Publikasjoner som produktark, installasjonsguider, kataloger og brosjyrer kan alle hjelpe deg med dette. 

 

Mange vil ha glede av en VVS-installasjonsguide

Uansett om du er fagmontør eller innkjøper i et større firma kan du ha glede og nytte av en VVS-installasjonsguide for rørdeler og annet VVS-utstyr. Monteringsbeskrivelser og produktark kan fortelle hvor lett eller komplisert deler og utstyr er å installere, og dermed kan du få en bedre oversikt over tidsforbruk og økonomi i prosjektet. Dette gir i sin tur et bedre grunnlag for å foreta riktige valg av leverandør og materiell.

I en omfattende installasjonsguide kan du også gjøre deg kjent med nye og tidsbesparende teknikker ved montering av rørsystemer og VVS-utstyr, som for eksempel pressteknologi. Utvalget av deler og rørdimensjoner som kan brukes av denne teknologien blir stadig større, og dermed kan flere prosjekter benytte seg av en rask og sikker metode for å sammenføye rør og rørdeler. 

Både profesjonelle og privatpersoner finner informasjon i VVS-guide og -katalog

Finn en leverandør som lar deg laste ned VVS-guide og -katalog fra kontoret eller hjemme i sofaen. Selv om du kan hente ut masse relevant informasjon som privatperson, er det først og fremst profesjonelle fagpersoner innenfor VVS som kan dra nytte av all teknisk informasjon, som kvalitetsnormer, monteringsbeskrivelser, dimensjoner og elektroniske tilkoblings- og styringsmuligheter.
 

 

De fleste leverandører av en VVS-guide kan levere produkter og tjenester innenfor flere fagområder innen VVS, som bruksvann, varme- og kjøleteknologi, avløpssystemer, industri og spylesystemer. Som privatperson er det kanskje lett å bli en smule overveldet av all informasjonen, men en profesjonell fagperson vil raskt finne fram til den aktuelle informasjonen, og sette pris på fyldig produktomtale og instruktive monteringsbeskrivelser.

Ved hjelp av en VVS-guide legger du et godt grunnlag

Finn et produkt i VVS-guide og -katalog, og du har et godt grunnlag for å gå videre med prosjektet ditt. Hvis du er på jakt etter VVS reservedeler av høy kvalitet, vil du også finne dette i VVS-guiden eller andre kataloger og brosjyrer som kan leses på nettet eller lastes ned som pdf-dokumenter.

Det er ikke alltid lett å orientere seg blant stadig flere leverandører av VVS-materiell og utstyr, men ved å bruke kataloger og guider aktivt, kan du danne deg et bilde av design, tidsforbruk og økonomi før prosjektet settes i gang. Dermed er du godt rustet til å få prosjektet ditt i havn på tiden og til den prisen som er estimert på forhånd.