Det er vanskelig å tenke seg en bygning uten et fungerende avløpssystem

De aller fleste bygninger der mennesker oppholder seg for kortere eller lengre tidsrom har et større eller mindre avløpssystem. Slike systemer tar seg av all slags avløpsvann fra garderobeanlegg, toaletter, vaskeservanter og vaskerom. I tillegg kommer overvann fra takrenner og dreneringssystemer. Det er derfor viktig at slike systemer har de riktige spesifikasjonene og kan håndtere den typen og mengden avløpsvann som er til stede.
Ved å benytte deler og utstyr fra én leverandør, kan du være sikker på at de ulike delene passer sammen, og at systemet er dimensjonert for de mengdene avløpsvann som kan påregnes.
 

Generell bruk og vedlikehold av avløpssystemet

Når det gjelder avløpsteknikk er mye gjort hvis det velges produkter av høy kvalitet som kombineres med fagmessig godt utført arbeid. Det er også godt å vite at man kan få tak i reservedeler for avløpssystem dersom uhellet skulle være ute, og systemet trenger mer enn vanlig vedlikehold. Når det er sagt, er det mye du kan gjøre selv for å holde ditt avløpssystem i orden.
Det aller viktigste er at de ulike avløpssystemene brukes til det de er beregnet for. Det er for eksempel ikke lurt å tømme etsende væsker eller oljeprodukter i avløpssystemet – verken når det gjelder skade på selve installasjonen eller med tanke på forurensning av miljøet. Større fremmedlegemer har heller ikke noe i avløpssystemene å gjøre, og kan potensielt lage problemer.
 

Metoder for vedlikehold og reservedeler til avløpssystem

Det finnes mange metoder og produkter som kan hjelpe deg til å øke levealder på avløpssystemene dine og samtidig forhindre tilstopping av rør og sluk, slik at du slipper å bruke for mye penger på reservedeler til avløpssystem.

Bruk av slukbeskytter for avløpssystem

De fleste former for sluk har slukbeskyttere som sørger for at sluket ikke tettes av større fremmedlegemer, eller hår og lignende hvis sluket står i et baderom. En godt tilpasset slukbeskytter er derfor en billig forsikring mot tilstopping av avløpssystemet

Ulike kjemiske midler og mekaniske metoder for rengjøring kan også fungere godt

Det finnes flere ulike typer rengjøring, fra mekanisk rengjøring med såkalt stakefjær eller spesialutformede innretninger til kjemiske midler som i større eller mindre grad åpner et avløpssystem ved bruk. Pass på at kjemiske midler ikke virker etsende på det aktuelle rørmaterialet, og at mekaniske innretninger brukes på en slik måte at de ikke skader rørveggen eller koblinger og skjøtestykker.

Gjennomspyling med varmt vann kan forhindre tetting

Varmt vann fungerer forbausende bra som røråpner, og spesielt dersom vannet er under et visst trykk kan regelmessig gjennomspyling hindre tette rør og være med på å forebygge framtidig tilstopping.

Viktigheten av å vedlikeholde avløpssystemet

Som man skjønner er det mye som kan gjøres for å forhindre tilstopping av avløpssystemer – både innvendig og utvendig. Ved å utføre regelmessig tilsyn og vedlikehold vil du forlenge levetiden på avløpssystemet, og redusere behovet for reservedeler til avløpssystem med instruksjoner og service.

Det er enkelt å finne bedrifter i Norge som har stort utvalg av reservedeler til avløpssystem med instruksjoner

Et raskt søk vil vise at det er mange bedrifter som har liste over reservedeler til avløpssystem med instruksjoner. Hvis uhellet skulle være ute, vil det være enkelt å finne spesifikke produkter du leter etter, men pass samtidig på at jobben gjøres av fagfolk som har den nødvendige kompetansen.