En kort oversikt over VVS reservedeler og utstyr

VVS-materiell og utstyr har utviklet seg mye siden de første VVS-systemene så dagens lys for over et århundre siden. Både rørmaterialer og verktøyet som brukes for å montere VVS-utstyr og rør er ganske annerledes i dag enn materialer og utstyr brukt da VVS var i sin spede begynnelse. Det finnes i dag mange millioner ulike VVS reservedeler, og verktøyet som brukes ved montering og vedlikehold blir mer og mer sofistikert.
Mens monteringsarbeidet i dag dreier stadig mer over på krympe- og press-systemer, brukes det fortsatt tradisjonelt verktøy som rørtenger, baufiler og gasslodding.

Materialene for rør og rørkoblinger har gått fra blyrør og asbestholdige avløps- og vannrør over til kunststoffer som ulike plastmaterialer, og rustfritt stål og kobber. Både skrukoblinger, loddekoblinger og unioner brukes sammen med press-systemer og krympekoblinger.  Her er en liten oversikt over VVS reservedeler og utstyr

Noen VVS reservedeler og deres bruksområder

Det er ikke få deler som skal til for å utgjøre et komplett og moderne VVS-system. Koblinger, rør, ventiler pakninger, nipler og overganger er bare noe av det som skal til før man kan skru på vannet eller være sikker på at avløpsvannet havner der det skal. Ved å kjøpe VVS reservedeler i Norge fra seriøse leverandører har du kommet et godt stykke på veien.


Overganger og koblingsstykker brukes for å skjøte sammen rør som har ulike eller like dimensjoner. Slike koblinger kan enten ha gjenger, eller være laget for lodding eller presskobling. Ved bruk av en slangenippel kan man koble fleksible slanger på for eksempel et rør av kobber eller rustfritt stål, dersom det er ønskelig. Det går også an å bruke fleksible skjøtestykker for å skjøte sammen rør med lik diameter. Slike skjøtestykker har som regel slangeklemmer eller andre former for klemmer i hver ende. Du kan finne slike VVS reservedeler for sammenskjøting av rør hos de fleste tilbydere av VVS-utstyr og deler.


Det oppstår ofte behov for å forgrene tilførselsrør i VVS-systemer, og da finnes det mange ulike typer forgreninger på markedet. De fleste av dem har navn etter formen på forgreningen, og det er vanlig å bruke både Y-koblinger, T-koblinger og krysskoblinger. I tillegg brukes ofte unioner og dobbeltnipler for å skjøte sammen og forgrene rør.
 

Hvilket verktøy er tradisjonelt det mest brukte for VVS reservedeler og utstyr

Til tross for at nytt og innovativt verktøy blir utviklet for moderne press-systemer, brukes fortsatt mye av det tradisjonelle verktøyet som forbindes med rørlegging. Det kan være hensiktsmessig å skille mellom monteringsverktøy og verktøy og utstyr for vedlikehold. Likevel kan alt sies å være en del av VVS reservedeler og utstyr.
De kanskje mest kjente verktøyene for rørleggerformål er rørtangen og baufilen. Det er umulig å si hvor mange millioner av meter med rør som er montert i VVS-systemer verden over ved hjelp av denne typen verktøy, men de har vært med omtrent fra starten av VVS-revolusjonen som ga millioner rent drikkevann og gode sanitærforhold. På grunn av behovet for verktøy som er mobilt og lett, ble batteridrevet verktøy som for eksempel batteridriller raskt favoritter blant rørleggere og montører. I dag finnes det både manuelle og batteridrevne systemer som presser og krymper koblinger og skjøter med stor presisjon, og utviklingen bare fortsetter.


Når det gjelder utstyr for vedlikehold av VVS-anlegg, finnes det også en god blanding av manuelt og strømdrevet utstyr. De fleste kjenner nok til den manuelle vakuumpumpen, som er hendig å ta fram når sluket eller toalettet er tett. I samme kategori finner vi også manuelle sluk- og røråpnere, som baserer seg på at man stikker en mekanisk stålfjær ned i sluket eller røret som er tett, og roterer eller drar fjæren fram og tilbake. Til profesjonell bruk finnes det mer solide stakefjærer, og rørtinere som er basert på at man kobler strøm mellom to punkter på et metallrør. Røret vil varmes opp av strømgjennomgangen, og isen inne i røret smelter.
 

Finn høykvalitets VVS reservedeler i Norge med et raskt søk på nettet

Ved å gå inn på nettsidene til leverandører av VVS-utstyr vil du raskt finne pris på VVS reservedeler. Du kan også søke etter spesielle produkter, og samtidig få råd og tips om bruken av rørsystemer og reservedeler for VVS.