Et moderne VVS-anlegg består av utallige VVS rørdeler

 

Det er mye som skal klaffe når en ny bygningskonstruksjon reises, eller eldre bygninger renoveres. Uansett trenger prosjektene rørdeler av høy kvalitet for å konstruere eller renovere VVS-systemet i bygningen.
Eldre bygninger kan ha VVS-utstyr av svært varierende kvalitet, og ofte er det brukt eldre løsninger som galvaniserte rør eller kanskje rør og koblinger som inneholder bly eller andre helseskadelige stoffer. Det er derfor viktig at disse systemene san

Hva ligger egentlig i begrepet rørdeler?

For å bygge opp et moderne VVS-system trengs det utallige VVS rørdeler som sammen skal sørge for at varmt og kaldt vann kommer fram dit det skal, og at avløpsvann og kloakk ledes ut av bygningen på en sikker og kontrollerbar måte. I tillegg til selve rørene trengs det for eksempel koblinger, skjøtestykker, forgreninger, bøyde rør og albuer, avstengningsventiler, tilbakeslagsventiler og pakninger.


Alle disse delene må hver for seg oppfylle kravene som stilles til kvalitet, monteringsstyrke og holdbarhet. Tradisjonelt ble rørdeler sammenføyd med skrukoblinger eller lodding, men dagens moderne systemer tilbyr ofte sammenkoblingsmetoder som ikke trenger varmeutvikling eller gjenger for å fungere. Eksempler på dette er de mange press-systemene som tilbys fra ulike leverandører – for eksempel Sanpress og Profipress.

De ulike typene VVS rørdeler

Gjennom tidene har både materialer og monteringsmetoder forandret seg. Man har gradvis gått bort fra legeringer som inneholdt giftige stoffer som for eksempel bly, og over til rørgods, plast og rustfritt stål.  Det brukes også en god del kobber og messing i nyere VVS-anlegg.


Moderne VVS rørdeler, fittings og koblinger har som oftest en livslengde på over 50 år med gunstig vannkvalitet. Holdbare materialer og nye og effektive koblingssystemer gjør, sammen med standardisering av kvaliteten gjennom internasjonale standarder, at dagens VVS-systemer er svært pålitelige og effektive.

Rørdeler og koblinger i kobber

Rørdeler og koblinger i kobber er svært utbredt, fordi kobber har mange gode egenskaper som høy toleranse for temperaturendringer og er et forholdsvis formbart materiale. Siden kobber er et så utbredt materiale for VVS-systemer, finnes nær sagt alle mulige koblingssystemer og rør- og deletyper i dette materialet.

Rørdeler og koblinger i messing

Messing har mange av de samme egenskapene som kobber, men det produseres sjelden rene rør av messing. Legeringen er imidlertid mye brukt på fittings og deler for maritimt bruk på skip eller fritidsbåter. Rørdeler og koblinger i messing selges ofte i tommestørrelser og har gjengekobling.

Rørdeler og koblinger i PVC

Rørdeler og koblinger i PVC (plast) finnes i svært mange former og formater. PVC brukes ofte i rørsystemer som står under press, og for avløpsvann og kloakk. Rørene og koblingene er foretrukket mange steder på grunn av lang levetid og lite vedlikehold. Delene kan kobles sammen ved hjelp av skjøtemuffer med tetningselementer, eller de kan limes.

Hvordan skal du velge VVS rørdeler og utstyr?

I de fleste tilfeller velges VVS rørdeler på grunnlag av bruksområde, og det vil være enkelt å finne prisen på VVS rørdeler og utstyr ut fra kvalitetsstandard og krav.


Når man vet spesifikasjonene er det også lett å lokalisere nettbutikker med mange produkter i utvalget sitt. VVS rørdeler og utstyr finnes i utallige varianter, så her er det bare å velge og vrake blant koblingssystemer og materialer.