Her er alt du trenger å vite om galvaniserte rør

 

Blant de mange typene rør som finnes i eldre eksisterende bygninger og ledningsnett er galvaniserte rør en av de mest utbredte. Denne formen for rør var svært mye brukt for noen år siden, men har de siste årene blitt fortrengt og erstattet av andre og mer moderne materialer. Likevel er det vanlig å treffe på denne rørtypen ved renovering, og den brukes også fortsatt i nye anlegg til en viss grad.
Moderne versjoner av galvaniserte rør kan brukes med forskjellige press-koblinger, mens det mest brukte tidligere var skrufittings. Det er også svært vanlig at galvaniserte rør og koblinger er produsert i tommestørrelser, mens moderne rør i rustfritt stål og kobber vanligvis angis i mm.

Hva er egentlig galvaniserte rør?

 

Galvanisering er en prosess der ulike typer stål eller jern tilføres et belegg av beskyttende sink. Dette gjøres vanligvis ved å dyppe delene i et varmt sinkbad, eller ved å bruke en elektrolytisk prosess der delene og belegget har ulikt spenningspotensiale. Sinken vil hindre stålet i å korrodere, og sink er heller ikke giftig i små mengder. Dette gjør at mange vannrør for noen år tilbake ble produsert i galvanisert stål.
Det ble tidligere brukt blyrør i vannforsyningen mange steder i verden, på grunn av at blyet var vanlig forekommende, billig å produsere og lot seg lett forme. Vi vet nå at bly er et forholdsvis giftig grunnstoff, slik at bruken av galvaniserte rør representerte et stort steg framover for drikkevannskvaliteten da de ble vanlig på markedet.

Fordeler ved å bruke galvaniserte rør og koblinger

 

En av fordelene ved å bruke galvaniserte rør framfor vanlige stålrør er at galvaniseringen øker livslengden på rørene og koblingene, uten at prosessen øker kostnadene i produksjonen vesentlig. Dersom galvaniseringen er av høy kvalitet, kan rør og koblinger ha en livslengde på over 50 år med gunstig vannkvalitet. Galvaniseringen gjør også at rør og rørdeler tåler røff håndtering, og ikke blir så lett skadet ved transport og montering.
På grunn av at galvaniseringsprosessen dekker hver eneste krok og skjøt i metallet, gir den ofte en bedre beskyttelse enn andre former for belegg og maling. Det er også lett å inspisere og teste rør og rørdeler for skader og feil både før, under og etter at rørsystemet er montert.

Ulemper ved å bruke galvaniserte rør og koblinger

Dersom galvaniserte rør er eksponert for korrosivt miljø, eller vann med høy eller lav pH, kan det beskyttende sinklaget erodere vekk, slik at stålet under blir eksponert for fukt og vil korrodere. Denne korrosjonen skjer gjerne først innvendig, og resultatet kan være at det over tid bygger seg opp slaggstoffer som sakte tetter igjen rørene, spesielt i bend eller svinger.
En annen ulempe med slike typer galvaniserte rør og deler er at de er utsatt for såkalt galvanisk korrosjon. Dette oppstår gjerne når to ulike metaller kobles fysisk sammen, slik som for eksempel galvaniserte stålrør og kobber- eller messingrør. Spesielt koblingene mellom de ulike metallene blir da utsatt for aggressiv korrosjon og påfølgende lekkasjer. Det er derfor viktig å bruke samme type galvaniserte rør og deler hvis man skal utbedre skader i eldre typer rørsystemer uten å skifte hele systemet.

Finn butikker i Norge for å kjøpe galvaniserte rør og deler

Hvis man merker at vanntrykket minsker, eller det kommer partikler ut av rørene som kan tette filtre, kan det være lurt å spørre en fagmann om råd. Det kan være dyrt å skifte ut et helt rørsystem bare fordi et rør eller en kobling har lekkasje eller er gått tett, så du kan finne butikker i Norge for å kjøpe galvaniserte rør ved å søke på nettet eller spørre fagfolk.
Det er ikke vanskelig å finne nettbutikker med mange produkter i utvalget sitt.  Selv om etterspørselen etter å kjøpe galvaniserte rør har gått ned de siste årene, finnes slike rørsystemer fortsatt i mange eldre bygninger og private hjem, og utvalget av deler er omfattende.