Vår produksjon og leveranser går foreløpig som normalt.

Hittil har det ikke vært noen forsinkelser i vår produksjon og leveranser.


Vårr høyeste prioritet er helsen til våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. 
Vi har nå fått bølge nr. 2 innover oss i Norge og mange andre steder i Europa og endringer går raskt og vi følger derfor daglig råd og anbefalninger fra  den norske regjering og helsemyndigheter. 

Vi kommer fortløpende på denne måten å holde dere underrettet om eventuelle endringer eller annen informasjon som kan være viktig å dele med dere.
Vi vil som sagt følge myndighetenes anbefalninger om smitteverntiltak og vil reagere raskt om vi behøver å gjøre ytterligere tiltak, enn det vi frem til nå har måttet gjøre.

Vi arbeider igjen hjemmefra og vi ønsker at dere tar kontakt med oss for å avtale Teams møte inntil smitten har avtatt og myndighetene igjen åpner i større grad opp for fysiske møter. Vi arbeider som "vanlig" og er å treffe via telefon eller e-post, klare til å hjelpe.

Vi vil passe på å understreke viktigheten av å ta hånd om hverandre og hjelpe til i denne alvorlige situasjonen som vi fortsatt er i. 

Vær solidariske og følg retningslinjer til FHI, slik at smitten reduseres og vi raskere kan komme tilbake til "normalen".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Tilbake