Viega Temponox – for varme- og kjøleinstallasjoner

Når de beste egenskapene til ulike systemer forbindes med hverandre får vi Viega Temponox-systemet i rustfritt stål.

Det tilbyr en perfekt symbiose av korrosjonsbestandig kvalitet og lønnsomhet, for å oppfylle de ulike kravene til lukkede varme- og kjøleinstallasjoner i et nytt system på en helhetlig og pålitelig måte. Naturligvis med den typiske pressfittingsteknikken for Viega.

Korrosjonsbestandig kvalitet, lønnsomhet og pålitelig pressteknologi. Disse egenskapene gjør det nye Temponox-systemet i rustfritt stål til en ekstra effektiv løsning for lukkede varme- og kjøleinstallasjoner.