Presbakke med snap-funksjon

Viega har utviklet nye presbakker med snapfunksjon for spesielt vanskelige installasjoner, hvor du kan arbeide med én hånd fri og én hånd på pressmaskinen. Presbakken gjør det enklere å forbinde metalrør med våres Pressgun Picco pressmaskin.

Hvordan fungerer pressbakken?
Pressbakkens snap-funksjon gjør det mulig å forbinde rør med én hånd. Det gjør ditt arbeide enklere og øker arbeidssikkerheten i hele arbeidsprosessen.

Før selve presningen åpnes pressbakken med et lett trykk og pressbakken holdes åpen ved hjelp av en fjær. Denne lukker først, når startknappen betjenes. Presset gjøres ferdig ved å holde startknappen inne. Ved et kort trykk på startknappen lukkes pressbakken, men den kan fortsatt åpnes, hvis det er behov for å justere installasjonsdelene for å sikre et optimalt resultat. Deretter kan presset gjennemføres ved å aktivere startknappen igjen.

Presbakken fungerer med alle Viegas metal-rørsystemer i dimensjonene 12-35 mm (untatt Megapress). 

Teknikk
Presbakken åpnes manuelt, holdes åpen ved hjelp av en fjær og lukkes ved kort aktivering av startknappen. Sitter pressbakken korrekt på fittingen, kan presset gjennemføres med nok en aktivering av startknappen. 

Fordeler
Presbakken med snap-funksjon er det første pressverktøy som gir mulighet for å betjene våres Pressgun Picco med én hånd. Det er en enklere løsning som garanterer høyere sikkerhet for brukeren, spesielt når der arbeides på en stige eller et stillas. I tillegg kan installasjonsdelene enkelt holdes fast og justeres med den ledige hånden. Fås til alle Viegas metall-pressystemer (untatt Megapress).