Megapress: Pressing i stedet for sveising

Installatør der forbinder fittings på sorte stålrør med Megapress presværktøj. Sparer tid på montering og svejsning og dermed lønomkostninger.

Hittil har det nesten alltid vært nødvendig å sveise for å forbinde sorte stålrør. Med Megapress tilbyr Viega nå et sikkert system til stålrørsinstallasjoner med presfittings, som både er enklere, billigere og mer sikkert.

Sveising av stålrør er som visst ikke en dårlig forbindelsesmetode, men installasjonen selv er imidlertid ikke enkel. Det tar lang tid, er brannfarlig og krever stor fysiske anstrengelse. Tunge gassflasker og sveiseapparater skal løftes, hvilket er en fysisk udfordring, spesielt hvis man skal sveise en rørledning, som ikke er i øyehøyde, men flere meter oppe. På meget trange steder eller ved vinkler kreves det for det meste speilsveisning for overhodet å kunne komme til forbindelsesstedet (ill. 1). Dette er ikke nødvendig ved bruk av Megapress systemet.

Ingen ventetid. Kan belastes fullt med det samme

I motsetning til sveising gir Megapress systemet ingen spill av tid. Det er både enklere og raskere, når du skal forbinde stålrør (ill. 2 til 4). Ved installasjonen er det ikke avgjørende, hvilken veggtykkelse stålrøret har, så lenge rørene er i henhold til DIN EN ISO 6708 eller DIN EN 10220/10255. Resultatet er en sikker og garanteret tett forbindelse, som straks kan belastes fullt. Både avkjølingstid og brannvakt kan ses bort i fra, noe som ofte er nødvendig ved sveising.

Opp til 60 % raskere installasjon

Forbindelsesteknikken er ikke bare mere sikker og enkel, men koster samlet sett også mindre. Sammenlignet med sveising sparer installatøren opp til 60 % monteringstid ved en installasjonn med Viega Megapress. Også andre metoder som gjenge-, not- eller koblingsforbindelser er betydelig mer tidskrevende enn den kalde forbindelsesteknikk, som Megapress tilbyr.

Nedlastninger