Smartloop Inliner system

Viegas geniale Smartloop Inliner-system:
Økonomisk og lønnsom oppussing av flere etasjer


Renovering av forbruksvann i flere etasjer utgjør ofte store utfordringer i form av smale sjakter og ikke minst forskyvninger av gulv. Med den ekstra store fleksibiliteten til sirkulasjonsrøret i Smartloop Inliner-systemet, har dette arbeidet blitt mye enklere og vi tilbyr derfor en helt unik og konkurransedyktig løsning for renovering.

Fordeler:

• 20 til 30% mindre varmetap. 

• Riktig temperatur på vannet og god sirkulasjon gir høy vannkvalitet.

• Mindre varmetap i sjaktene reduserer oppvarming av kaldtvannsrøret.

• Om lag 15% lavere kostnader for kjerneboring, brannvern, isolasjon og festemateriell.

• Lavere monteringskostnader.

• Plassbesparende på grunn av mindre dimensjonering av sjakter.

• Det fleksible smartlooprøret gjør det mulig å endre stigerøret opptil 90 grader for 50cm (2 x 45 graders bend).

• Godt utprøvd teknologi

Spar tid, plass, materialer og ikke minst energi.

Ved forbruksvannsinstallasjoner er sirkulasjonsrøret normalt installert parallelt med varmtvannsrøret. Viega har vært i stand til å tilby et interessant alternativ i over 10 år: Det energibesparende Smartloop Inliner-systemet. Løsningen reduserer installasjonskostnadene, sparer plass og sikrer en stabil temperatur gjennom stigerøret. Med hjelp av Viegas Easytop sirkulasjonsventil får du også kontroll over temperaturen og bakteriene!

I tillegg til å være godt for miljøet i nybygg, er rør-i-rør-løsningen også perfekt for renovering i eldre bygninger hvor plasseringen i rørsjaktene ofte er begrenset.

Maksimal driftstemperatur i vårt Smartloop Inliner system er 70 grader celcius.

FDV dokumentasjon

Smartloop Inliner

Anvendelsesguide metallsystem

Senker energiforbruket med 20-30%.

Viega Easytop ventil i rustfrit stål og rødgods.

Rør i rør installasjon sparer plass, tid og ressurser.